OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 24. marts 2023

Har du styr på reglerne? Nye faktaark om natur- og vildtpleje

Med implementeringen af den nye landbrugsreform er vilkårene for at lave natur- og vildtpleje på landbrugsarealer med landbrugsstøtte ændret markant. Dyk ned i mulighederne her!

Tekst og Foto: Jakob Bergmann Nielsen

Der er kommet nye muligheder med det nye begreb ”småbiotoper”, hvor f.eks. både aktiv tilplantning eller blot at overlade arealet til naturlig succession er nye muligheder med landbrugsstøtte på arealet. Udover at man kan opretholde den almindelige grundbetaling, har man også mulighed for at søge et ekstra tilskud under bio-ordningen biodiversitet og bæredygtighed.

De gamle regler om vildt- og bivenlige tiltag, hvor man frit kunne lave tiltag efter 10x10x10 reglen er afskaffet. Nu er man ikke længere begrænset af at vildttiltag maksimalt må være 10 meter bredde, mv. Derimod er der kommet krav om at anmelde og indtegne de fleste tiltag i ansøgningen om landbrugsstøtte, inden ansøgningsfristen udløber den 21. april.

Derfor har vi i Danmarks Jægerforbund opdateret vores faktaark og udarbejdet et nyt faktaark om småbiotoper. Læs alle vores faktaark. Du kan også tage med på jægerforbundets CAP-tour 2023. I næste uge holder vi de to sidste oplæg i Nibe og Stenlille, og der er åbent for tilmelding til på søndag den 26. marts. Det er gratis at deltage.