Offentliggjort den: 16. maj 2023

Fortæl os hvad du ser derude

Hjælp med at indsamle viden om de vildtarter, der findes på reviret. På bukkejagten kan du indsende dine vildtobservationer via et nyt modul i Jæger-appen.

Bæredygtig jagt kræver viden om bestanden. Derfor går Danmarks Jægerforbund forrest i indsamlingen af data for levende bestande med en online platform til dine observationer. Viden om vildtets tilstand er nemlig en forudsætning, hvis vi skal sikre, at fremtidens jagt er bæredygtig. Som jægere bruger vi mange timer i naturen. Vi sidder på jagt, plejer reviret og går tur med hunden. Derfor er vores opfordring til jægerne simpel: Fortæl os, hvad du ser derude.

Du kan indsende dine observationer i appen Jæger eller på vores platform til vildtobservationer. Vær i øvrigt OBS på at det ikke er alle dyrearter, der kan indberettes til appen. Det er pattedyrene fra jagttegnspensum, der er oplistet i appen - plus skovsneppe og agerhøne. Vi evaluerer løbende hvilke arter, der skal tilføjes i appen.