OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 10. maj 2023

16. maj – dataindsamling

Den første dag i bukkejagten er altid speciel – nogle kan være heldige at få sommerbukken med hjem, andre bliver rigere på oplevelser.

Tekst: Rikke Bruun Pedersen

Den 16. maj er tusindvis af jægere klar, når bukkejagten går ind ved solopgang. Nogle er heldige at få årets første sommerbuk, mens andre må ”nøjes” med de oplevelser, som vildtet og naturen giver.

Sidste år blev et nyt modul i Jæger-appen lanceret – nemlig Vildtobservationer. Her kan du registrere dine observationer af vildt. Observationerne har du efterfølgende adgang til. På den måde kan du bruge Jæger-appen som en logbog over, hvad der findes på dit revir, og følge udviklingen over årene, hvis redskabet fremadrettet benyttes kontinuerligt. Andres observationer har man ikke mulighed for at tilgå, ligesom andre heller ikke kan tilgå dine.

Siden lanceringen af Vildtobservationer har ca. 1.000 jægere registreret deres observationer. Blandt de observerede arter ligger råvildt og hare helt i top med flest observationer. I den anden ende af skalaen finder vi nogle af de arter, hvor der skal ydes en ekstra indsats for at se dem, det gælder blandt andet flere af de nataktive pattedyr, såsom mårhund og ræv.

Hvorfor er det vigtigt?

Udover den viden, man får om vildtet lokalt, har de indsamlede data stor værdi, når der forskes i bestandstætheder og udbredelse af givne arter.

Hvis vi zoomer ind på råvildtet, så er der i den seneste tid sat fokus på, at der mangler data til at forklare den store nedgang i det nationale vildtudbytte, der er set siden 2009. De udførte analyser bygger på data indleveret til vildtudbyttestatistikken af os jægere samt data fra påkørsler, der er registeret i Schweissregistret. Ud fra disse data kan der ikke konkluderes noget entydigt. Der er behov for mere viden om de levende bestande.

Her kan vi jægere ligesom ved indberetningen af vildtudbytte (optimalt med så mange detaljer som muligt) virkelig gøre en forskel. Dine og mine data har stor værdi, når der forskes i bestandstætheder og udbredelse af givne arter. Jo bedre data, jo bedre forskning, og jo bedre forvaltning kan der ganske enkelt udføres. Bedre og flere data betyder et solidt biologisk fundament, og bedre beslutninger kan træffes, så der sikres sundere og mere robuste bestande, hvilket er en forudsætning for fortsat at udøve en bæredygtig jagt. Vi bør som ansvarlige jægere tage del i indsamlingen af viden.

Vi opfordrer til, at du indberetter de pattedyr, du ser. I særdeleshed opfordrer vi til indberetninger den 16. maj.