Offentliggjort den: 04. juli 2023

Fælles fokus på ulovlig bekæmpelse af danske rovfugle

I slutningen af december 2022 afsluttede DOF og DJ vores projekt Fælles fokus på de danske rovfugle. Projektet finansieredes af 15. juni Fonden.

Tekst: Lene Midtgaard
Foto: Akvarel af Niels Peter Andreasen

Dansk Ornitologisk Forening (DOF) og Danmarks Jægerforbund har med projektet Fælles fokus på de danske rovfugle indgået et ”rovfuglepartnerskab”, hvor den fælles interesse for naturen og rovfuglene står i centrum. For at skabe en fælles forståelsesramme i projektet, lavede Danmarks Jægerforbunds antropolog Marianne Ebbensgaard en analyse af faunakriminalitet rettet mod rovfugle. Analysen byggede på viden fra litteraturen, interviews med relevante personer og reaktioner på rovfugledrab på de sociale medier. Analysen blev dels fremlagt på en workshop afholdt i forbindelse med projektet, men blev også præsenteret på den efterfølgende konference om rovfugle.

Om sit arbejde med faunakriminalitet rettet mod rovfugle siger Marianne Ebbensgaard selv:

- Jeg er ikke jæger, jeg er heller ikke fuglekigger – jeg kigger mest på mennesker og menneskers adfærd og interaktion med hinanden. Jeg har ikke en politisk dagsorden, og jeg har med analysen en intention om, at vi finder fælles fodslag i forhold til kommunikation og undervisningsmaterialer. Vi har med indgåelse af projektet her givet hinanden hånden på, at vi vil løfte denne problemstilling sammen.

I januar i år afholdt Århus Universitet et kollokvium om Faunakriminalitet, hvor analysen også blev præsenteret. Nu er det også muligt at læse en artikel, udarbejdet på baggrund af analysen. Den kan læses i det nyeste nummer af Dansk Ornitologisk Forenings Tidsskrift, som i anledning af Rovfuglegruppens 50-års jubilæum, har rovfugle som tema.