Offentliggjort den: 20. september 2023

DJ til workshop med landbrugsministeren

Sammen med andre interessenter var DJ i fredags inviteret til workshop i Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Temaet var bedre rammer for natur og biodiversitet i den danske implementering af EU’s fælles landbrugspolitik, den såkaldte CAP.

Tekst: Jacob Munkholm Jensen
Foto: Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Sommetider nytter det faktisk at række ud. I hvert fald resulterede et åbent brev til ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri Jacob Jensen (V), afsendt af Danmarks Jægerforbund og en alliance af øvrige NGO'er, forleden i en invitation til inspirationsworkshop på Christiansborg. I workshoppen deltog desuden ordførerne fra forligskredsen bag landbrugsaftalen og Landbrugsstyrelsen.

I brevet, som blev afsendt i juni, argumenterer afsenderne for en række bekymringer for den danske implementering af EU’s fælles landbrugspolitik, den såkaldte CAP, som man gerne ser udstyret med bedre rammer for natur og biodiversitet.

"Vi er meget optagede af, at EU’s landbrugspolitik bidrager til at fremme natur og biodiversitet i landbruget. Vi mener, der er et stort behov for en række forbedringer af den nuværende udformning af reglerne, så landbrugspolitikkens bidrag til natur og biodiversitet øges, og incitamentet til at oppløje eksisterende arealer for at få dem til at tælle med i landbrugspolitikkens nye krav og ordninger fjernes. Det er vigtigt, for at det lykkes, at det samtidig gøres nemt og attraktivt for landbrugerne at bidrage til, at denne udvikling sker," hedder det blandt andet i brevet til ministeren.

Afsenderne var Danmarks Biavlerforening, Danmarks Jægerforbund, Dansk Ornitologisk Forening, Dansk Skovforening, Friluftsrådet, Landbrug & Fødevarer og Økologisk Landsforening.

I et tæt samarbejde med Danmarks Biavlerforening og Dansk Ornitologisk Forening har Danmarks Jægerforbund gennem længere tid argumenteret kraftigt for natur og biodiversitet i landbrugslandet, bl.a. via en række høringssvar og - på workshoppen forleden - via et fælles oplæg om EU's biodiversitetsstrategi, udviklingen i landskabet, økologiske infrastrukturer og konkrete anbefalinger. Oplægget blev holdt af Jakob Bergmann Nielsen, jægerforbundets chefkonsulent for natur- og vildtpleje samt landbrug, og ifølge ham var workshoppen en succes:

- Med vores oplæg for vi sat fokus på de bekymringer, vi har i forhold til den nye CAP-reform, og vi fik mulighed for at dele vores fælles ønsker og holdninger til CAP på natur- og biodiversitetsområdet. Netop natur og biodiversitet i landbrugslandet er et område, hvor DJ arbejder tæt sammen med biavlerne og DOF i et stærkt interessefællesskab, fortæller Jakob Bergmann Nielsen, som beskriver arrangementet som en forrygende dag, hvor en bred kreds af interessenter kunne inspirere og tale frit med både ministeren og landbrugs- og miljøordførerne bag landbrugsaftalen.