OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 01. februar 2023

DJ ønsker tættere bånd til de frivillige

På en række dialogaftener landet over sætter DJ fokus på frivillighedens vilkår i organisationen. Dialogaftenerne skal være med til at afdække, hvordan DJ støtter bedst muligt op om de frivilliges arbejde og hvordan vi sammen skaber en stærk frivilligorganisation.

Tekst: Jacob Munkholm Jensen
Foto: René Nielsen

I Danmarks Jægerforbund er frivilligheden den allervigtigste hjørnesten - både på det organisatoriske niveau og overalt ude i de enkelte jagtforeninger. Er der ingen, der ønsker at gå dén ekstra mil for fællesskabet og forpligte sig på et stykke frivilligt arbejde - hvad enten det er som instruktør, kasserer, formand, rådsmedlemmer, mv. - ja, så falder foreningslivet stille og roligt fra hinanden.

Det er netop det dilemma, der er temaet for de dialogaftener eller såkaldte frivillighedsaftener, som Danmarks Jægerforbund afholder rundt omkring i landet i første halvår af 2023. Et par stykker er allerede afholdt, men forude venter yderligere seks arrangementer i Jylland, på Sjælland og på Bornholm. Alle frivillige i jægerforbundet er velkomne.

- Det skal være sjovt og givende at engagere sig i frivilligt arbejde, og derfor rækker vi nu ud til alle, der vil være med til at sætte ord på deres virkelighed - og på hvordan vi fra jægerforbundets side kan være med til at støtte op omkring frivillighedsindsatsen i jægerforbundet. Derfor er dialogen en afgørende hjørnesten på de her aftener, hvor vi først og fremmest lytter, forklarer Marianne Ebbensgaard, antropolog ved Danmarks Jægerforbund.

Udbyttet fra de mange snakke skal munde ud i en ny frivillighedspolitik i jægerforbundet, som vil styrke arbejdet med frivillighed på alle niveauer i organisationen.

Godt med DJ-medarbejdere "ude i marken"

René Nielsen er formand i Rødekro jagtforening, og han deltog i det første dialogmøde i rækken, som fandt sted i det sønderjyske den 12. januar. Mødet varede omtrent tre timer og var i det hele taget en positiv oplevelse med masser af spændende snakke.

- Marianne startede med at vise os nogle plancher med forskellige spørgsmål og udsagn, som deltagerne så kunne kommentere på. Det blev til en åben og bred dialog om de forskellige emner - f.eks. hvordan vi opfatter DJ's administration og hvordan DJ kan være med til at fremme vores foreningsarbejde, fortæller René Nielsen.

Alle på mødet var enige om at afstanden til Kalø sådan set er meget kort, forstået på den måde at administrationens medarbejdere aldrig er mere end et telefonopkald væk, og at de gerne hjælper. Alligevel var det godt at opleve jægerforbundets medarbejdere "ude i marken," hvor de af egen drift opsøger medlemmerne og lytter til det, de har at sige.

- Der sidder jo mange frivillige derude, der rigtig gerne vil bidrage med mere. Det er bare et spørgsmål om at række ud efter dem, siger René Nielsen.

Frivilligheden er under pres

Den pointe er Jens Dalgaard fra Romlund Jagtforening ved Viborg enig i. Han deltog på dialogmødet i Hammershøj, som løb af stablen den 19. januar. Også han er formand for sin jagtforening og har mange års foreningsarbejde bag sig.

- Det møde var noget af det bedste jeg har været med til i jægerforbundet. Vi fik lov til at sige hvad vi følte, og vi blev taget alvorligt. Det var en meget inkluderende oplevelse, og der kom mange gode ting ud af det, som man kan arbejde videre med, konkluderer han.

Og netop det, at jægerforbundet på denne her måde kommer helt ud og stiller sig op og lytter er noget, som Jens Dalgaard har savnet:

- Det handler jo også om hvordan Kalø kommer tættere på foreningerne, og om hvordan vi sammen bliver bedre til at støtte hinanden omkring frivilligheden. Det var skønt at opleve, at det denne gang ikke var os, der kom til Kalø, men Kalø, der kom til os, understreger Jens Dalgaard.

Jens Dalgaard har selv mærket hvordan frivilligheden mange steder er under pres, og at foreningslivet nogle gange kan have det svært. Der bliver længere imellem ildsjælene, der gerne påtager sig en opgave for et helt år ad gangen. Mange vil gerne hjælpe "en lørdag eller to," men siger nej tak til at forpligte sig på lange træk.

- Så det er klart, at der skal gøres noget. Jeg vil helt bestemt anbefale alle at møde op til en dialogaften, hvis man har muligheden. Det er man faktisk næsten nødt til. Man bliver hørt og man kan være med til at præge udviklingen i Danmarks Jægerforbund, lyder det fra Jens Dalgaard.

Opfordringen til at deltage i dialogmøderne er hermed givet videre. KLIK HER og se hvornår det næste møde finder sted, og tilmeld dig. Det er selvfølgelig gratis og din stemme er vigtig!