OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 08. maj 2023

Børn og ministeren smager rap-kebab

Når jæger og frivillig Bliv NaturligVis-formidler Finn Vind leder rundt i naturen på Ribeegnen, giver det naturligvis pote. Også når ministeren kommer forbi.

Tekst: Klaus Riis Andersen

- Ja, først og fremmest er jeg jæger for Vorherre. Og da jeg så læste om Bliv NaturligVis-projektet, tænkte jeg, at det kunne jeg godt tænke mig at være med til, siger Finn Vind, pensioneret fiskeriinspektør, nu naturformidler på frivillig basis hos Bliv NaturligVis, der er et samarbejde mellem Danmarks Sportsfiskerforbund og Danmarks Jægerforbund.

Senere tog han kontakt til en lærer på den lokale skole, Vittenbergskolen Vadehav i Ribe, hvor eleverne kan vælge at deltage i valgfag med navnene “Nak og Æd” og “Natur og Motion”. Og læreren, Jakob Warming, var meget interesseret i at arbejde sammen med Finn Vind, da han ikke selv er jæger.

- Han er sportsfisker, så han tager sig af den del, mens jeg står for jagtdelen, siger Finn Vind, som også lægger område til en stor del af undervisningen.

Blandt andet har han noget skov, der kun ligger 7 km udenfor byen, så det er ikke længere end, at eleverne kan cykle derud. Han har også jagtretten til et areal “lige udenfor døren”, hvor eleverne har været med på forskellige former for jagt.

- De har været med på råvildtjagt med riffel en morgen, andetræk en aften og har brugt en hel temadag med klapjagt på fasan, sneppe og hare. Den dag var vi også på Ribe Jagtforenings skydebane, hvor vi skød med bue og pil og luftgevær, siger Finn Vind og tilføjer:

- Vi har også haft besøg af en schweisshundefører. Jeg havde lagt spor ud om morgenen, og så spillede vi et rollespil, hvor jeg var jægeren, der havde anskudt et stykke vildt og ringede efter hjælp. Det var vældig populært.

Rågeregulering i parken

Næste gang eleverne må stå tidligt op er den 23. maj, hvor den står på rågeregulering fra kl. fem om morgenen. Reguleringen er for Ribe Kommune, der har nogle parkområder, hvor rågerne helst ikke skal være.

- Så får vi vel en 25-stykker, som vi skal lave mad af. Det er vigtigt for mig at understrege, at jagt og mad hører sammen. Det er derfor, vi laver nak og æd-holdet. Eleverne hjælper med at flå fuglene, og så laver vi kebab over bål. Det plejer at være ret populært, siger Finn Vind.

Skolen har investeret i en del udstyr til madlavning over bål, men der skal også bruges en del brænde til bålene. Finn Vind donerer et par træer, som han fælder, og så kommer eleverne og sanker træ. Det er vigtigt for ham, at de får at vide, at når man fælder et træ, skal man plante to nye, så de er med til at plante nye træer i efteråret.

Afsted på sommercamp

Finn Vind nøjes ikke med at deltage i undervisningen af eleverne i udskolingen, han er gennem Bliv NaturligVis også i kontakt med dagplejere, børnehaver og klasserne for de mindre børn. Derudover er han campleder for Bliv NaturligVis' sommercamps, der holder 9-10 sommerlejre årligt, hvor en gruppe børn bruger nogle dage af sommerferien på at være i naturen.

- Vi skal af sted med cirka 20 børn på 8 til 12 år, der kommer med på fiskeri og jagt. Og jeg har skaffet 25 råger, som vi skal flå og skære brystfileter ud af. Dem skal vi så tilberede og spise, siger han.

Som frivillig får Finn Vind ikke noget økonomisk ud af sin vejledning af børnene og de unge.

- Til gengæld får jeg fornøjelsen og glæden ved at bringe dem ud i naturen. Og det er da sjovt at opleve at nogen starter med at sige: “Adr” til det, for så senere at stå og flå dyrene med blodet løbende mellem fingrene. Og når de så spørger efter en opskrift, så er jeg glad, siger han.

Naturligvis kunne ministeren lide rap-kebab

Finn Vind og eleverne fra valgholdet “Nak og Æd” stod for partering og tilberedning af en gråand, da Vittenbergskolen Vadehav havde fint besøg mandag den 17. april. Børne- og undervisningsminister Mattias Tesfaye (S) fik lov til at smage på det tilberedte vildtkød, da han sammen med folketingsmedlemmerne Anders Kronborg (S) og Annie Mathiasen (V), kom forbi.

- Jeg er meget optaget af, at børn lærer noget. Jeg tror, at mange lærer bedre ved at røre, smage på eller arbejde med tingene frem for blot at læse om dem. I valgfagene her på skolen, er det jo det, der sker. Det viser sig jo, at det er godt for de skoletrætte, men det er også godt for de skoleglade. Det var jo netop årsagen til, at vi på Christiansborg lavede forsøget, at vi fandt noget, der gavner alle, siger Mattias Tesfaye til lokalmediet rykindribe.dk.

De var på besøg for at se et eksempel på forsøget med frikommuner for skolevæsenet. Der er tale om en toårig forsøgsordning, der giver større frihed til for den enkelte skole at tilrettelægge undervisningen og skoledagen, så den netop passer til det specifikke lokalområde.

Novo Nordisk har hædret lærer Jakob Warming, der i marts fik prisen som årets naturfagslærer vest for Storebælt for sit arbejde med at bruge naturen aktivt i sin undervisning.