OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.

Projekt Kysthjælper – vi giver havet en hånd!

Dyre- og planteliv i de kystnære områder er hårdt presset af dårlige miljøforhold. Det vil projekt Kysthjælper - som DJ er en del af - gøre noget ved. Se signaturfilmen herover! Den sætter fokus på kernen i projektet, som skal engagere frivillige til at give havet en hjælpende hånd.

Tekst: Jacob Munkholm Jensen

Danmarks Sportsfiskerforbund er tovholder på projekt ”Kysthjælper” som bl.a. skal etablere stenrev og plante ålegræs i indre danske farvande, hvor bundforholdene er dårlige. Flere interesseorganisationer støtter op om ”Kysthjælper”, og Velux Fonden har velvilligt sponseret projektet. Foreløbigt er der udpeget fire restaureringsprojekter: Aalborg i Limfjorden, Aarhus Bugt, Horsens Fjord og farvandet ud for Assens. Her er kommunerne allerede velvillige medspillere. Det er meningen at projektet skal udvides til hele landet efter den 4-årige projektperiode.

Danmarks Jægerforbund er med i Kysthjælper NGO-støttegruppen, og her trækker sportsfiskerne og jægerne virkelig på samme hammel. Danmarks Jægerforbunds opgave er at finde frivillige lokale jægere, der vil være med i den praktiske del af projektet. Støttegruppen sørger for organisering, kommunikation, reklame, indhentning af de nødvendige tilladelser, materialer til selve projektet og indkøb af grej (waders m.v.) til de frivillige.

- Efter opstarten af Kysthjælper-projektet i 2021 er der fuld fart på at organisere de indledende møder for frivillige, kommuner og andre myndigheder. Projektet går i sin enkelthed ud på at gøre biodiversiteten bedre i havet. Der skal udlægges i tonsvis af stenrev, plantes ålegræs og andre tiltag, der på sigt vil forbedre forholdene for smådyr, fisk og fugle, fortæller formanden for jægerforbundets Strand- og havjagtudvalg, John Friborg, som repræsenterer DJ i NGO-støttegruppen.

John Friborg kan videre berette, at sekretariatet nu er kommet langt i Aarhusbugten, hvor der allerede har været afholdt et offentligt møde. Der var virkelig bred opbakning fra de mange forskellige brugere af havet. Efter organiseringen, ansøgninger om diverse tilladelser og etablering af en hær af frivillige hjælpere, skal planerne føres ud i praksis. Her behøver projektet hjælp fra lokale jagtforeninger, der med deres lokalviden, småbåde og arbejdskraft vil være en uundværlig ressource.

Til udbredelse af budskabet om projekt Kysthjælper er der blevet lavet en lille signaturfilm, som du kan se over artiklen her.