OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 20. maj 2022

Ulovlig bekæmpelse af danske rovfugle

Naturmødet 2022: Jægerne og ornitologerne har fundet sammen om et projekt, som skal sætte fokus på rovfuglene og de ulovlige drab, der desværre stadig kan forekomme. Det var temaet, da DOF og DJ mødtes med en forsker fra AU på naturmødet.

Tekst og Foto: Jacob Munkholm Jensen

I gamle dage var de i nogles øjne hinandens arvefjender; jægerne og ornitologerne. Men hvorfor, egentlig? Dansk Ornitologisk Forening (DOF) og Danmarks Jægerforbund har indgået et ”rovfuglepartnerskab”, hvor den fælles interesse for naturen og rovfuglene står i centrum. Projektet "Fælles fokus på de danske rovfugle," som så dagens lys tilbage i november sidste år, og som skal løbe i et år. For Danmarks Jægerforbund har aldrig lagt skjul på, at drab på rovfugle er både ulovligt og forkasteligt. Hver gang det sker, vil der være nogen, der peger fingre ad den samlede jægerstand. Det kan gå ud over os alle sammen.

Målet er, at det skal være helt slut med drab på rovfugle i den danske natur. Derfor ønsker organisationerne at samarbejde om en indsats for at udbrede kendskabet til rovfuglenes biologi og rolle i naturen.

På Naturmødets såkaldte Life-scene, hvor ordstyrer Anders Lund Madsen huserer, havde tre debattører sat hinanden stævne over emnet "Ulovlig bekæmpelse af danske rovfugle." I panelet sad formanden for Dansk Ornitologisk Forening Egon Østergaard, jægerforbundets formand, Claus Lind Christensen og Hans Peter Hansen, PhD og seniorforsker ved Institut for Ecoscience, Faunaøkologi på Aarhus Universitet.

Reelt var der aldrig tale om nogen debat i den forstand, at parterne diskuterede. De var nemlig grundlæggende enige, hvilket det fælles DJ-DOF-projekt jo også på glimrende vis illustrerer. Projektets erklærede fokus ligger på viden frem for myter og anekdoter, og har til formål at stoppe ulovlige drab på rovfugle i Danmark gennem formidling om rovfuglenes rolle i naturen, dialog med en række interessenter samt en analyse af eksisterende historik, misforståelser og modsætninger. Ønsket er at stoppe ulovlige drab på rovfugle i Danmark ledsages af et håb om, at, der kan bygges bro mellem de to grupper ved at rydde misforståelser af vejen, så holdningsforskelle fremover kan drøftes på et faktuelt og sagligt grundlag.


Vi har klippet en lille film sammen fra debattens indledning, hvor de tre aktører præsenterer hver deres tilgang til sagen. Se filmen her: