OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 28. november 2021

Jægere og ornitologer vil stoppe rovfugledrab

Det skal være helt slut med drab på rovfugle i den danske natur, lyder det fra Dansk Ornitologisk Forening (DOF) og Danmarks Jægerforbund, der nu indgår et ”rovfuglepartnerskab”. Den fælles interesse for naturen og rovfuglene vejer tungere end uenighederne. Derfor begynder DOF og DJ et samarbejde om at udbrede kendskabet til rovfuglenes biologi og rolle i naturen.

Tekst: Dansk Ornitologisk Forening/BirdLife Danmark og Danmarks Jægerforbund
Foto: John Larsen

Hvert år bliver fredede, danske rovfugle fundet dræbt af gift, skud eller fælder. Det er helt igennem uacceptabelt, og derfor går Dansk Ornitologisk Forening (DOF) og Danmarks Jægerforbund nu sammen i projektet ’Fælles fokus på de danske rovfugle’, der skal sætte en fuldstændig stopper for drabene.

- De fleste rovfugle har det heldigvis godt, men der har desværre været nogle rovfugledrab gennem årene, og det er både DJ og DOF enige om er noget svineri. Så det er kanongodt, at vi nu sætter fælles fokus på rovfuglene, siger formand i DOF BirdLife, Egon Østergaard.

- DJ og DOF har sine uenigheder. Men netop rovfuglenes velbefindende er vi enige om. Og det giver en helt særlig styrke til vores samarbejde. Når vi går sammen om at oplyse om rovfuglene, så kan vi fjerne nogle af de myter, der findes både hos DOF’ere, jægere og i befolkningen generelt, siger Claus Lind Christensen, formand i Danmarks Jægerforbund.

Artiklen fortsætter under filmen.

Otte ud af 13 danske rovfuglearter er i fremgang, og tidligere tiders negative syn på rovfuglene er for de flestes vedkommende vendt til en øget interesse og betagelse af luftens jægere. Desværre foregår der beklageligvis stadig ulovlig bekæmpelse af rovfugle.

Både i DJ og i DOF er formodningen, at langt de fleste konflikter med rovfugle bunder i misforståelser og manglende viden. Netop den manglende viden om rovfuglene er udgangspunktet for indsatserne i samarbejdet. Derfor skal samarbejdsprojektet primært sikre rovfuglene for fremtiden ved at udbrede kendskabet til rovfuglenes biologi og rolle i naturen til så store dele af befolkningen som muligt. Mere konkret skal der i løbet af projektet laves undervisningsmateriale til relevante uddannelser inden for jagt og naturforvaltning og undervisning til børn.

Som et led i projektet planlægger DOF og DJ også at afholde en konference med oplæg og debat om rovfugle, hvor mulige emner inkluderer fødegrundlag (herunder udsat vildt), aktuelle konflikter og den fremtidige forvaltning af de danske rovfugle. Konferencen forventes afholdt i Jagtens Hus i løbet af foråret 2022.

’Fælles fokus på de danske rovfugle’ er støttet af 15. Juni Fonden og løber fra november 2021 og til november 2022.