OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 01. december 2022

Udsætning på dagsordenen i Vildtforvaltningsrådet

I den kommende tid skal Vildtforvaltningsrådet igen diskutere udsætning af ænder, fasaner og agerhøns. Jægerforbundet går til forhandlingerne med ambitionen om at sikre så bred opbakning til udsætningen i så lang tid som muligt. Skal det lykkes, kommer vi til at ændre grundlæggende på udsætningen, som vi kender den i dag, siger DJ-formand Claus Lind Christensen.

Tekst: Torsten Lind Søndergaard
Foto: Thomas Lindy Nissen

Udsætning af fugle til jagt har i årtier været en varm kartoffel for jagten i Danmark. Vildtforvaltningsrådets medlemmer er splittet i dets holdning til udsætning, og blandt nogle partier og politikere og dele af befolkningen er man skeptiske overfor denne gren af dansk jagt.

Det vil ikke være forkert at sige, at udsætningen i et vist omfang er en belastning for opbakningen og forståelsen for jagten helt generelt. Eller sagt på en anden måde – udsætningen kommer med en pris, som alle jægere i Danmark er med til at betale i form af lavere opbakning til jagten og jægerne.

Prisen blev ikke mindre, da DCE (Aarhus Universitet) sidste år fremlagde en rapport, der beviste, at danske jægere har sat mere end fem gange så mange gråænder ud som oplyst til myndighederne. Denne pinlige afsløring var medårsag til, at Vildtforvaltningsrådet indsendte en splittet anbefaling til miljøminister Lea Wermelin angående andeudsætningen. Dyrenes Beskyttelse, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening og Friluftsrådet anbefalede en udfasning af andeudsætningen, mens Landbrug & Fødevarer, Skovforeningen og Danmarks Jægerforbund anbefalede en fortsættelse.

I stedet for at træffe en beslutning for eller imod andeudsætning bad Lea Wermelin i et brev Vildtforvaltningsrådet om at gå tilbage på værkstedet for at arbejde for en langtidssikret model for en bæredygtig udsætning – ikke kun for ænder, men også for fasaner og agerhøns.

Ministeren sluttede brevet af med følgende opfordring:

… I lyset heraf vil jeg bede jer bearbejde sagen på ny med et helhedsorienteret perspektiv på udsætning af både ænder, fasaner og agerhøns. Jeg ønsker jeres indstilling om, hvordan reglerne for udsætning generelt kan udformes, så udsætningen kan foregå bæredygtigt uden belastning af vores natur og miljø.
Jeg håber, at vi i fællesskab kan finde en løsning på udsætningsspørgsmålet, som tilgodeser både naturen og dens brugere.

Med venlig hilsen
Lea Wermelin

Det er disse drøftelser, der nu går i gang.

DJ har taget udfordringen op

Hele udsætningsområdet har været diskuteret intenst i Danmarks Jægerforbunds hovedbestyrelse og formandsgruppen (HB, Kredsformænd, kredsbestyrelser, jægerrådsformænd og udvalgsformænd), og her er holdningen ganske klar:

Vi ønsker, at udsætningen i Danmarks skal fortsætte. Men der kommer til at ske ændringer. Udsætningen skal naturligvis være bæredygtigt, og den skal samlet set være et plus for naturen i Danmark. For at komme derhen har hovedbestyrelsen vedtaget nogle mål, som man vil tage med ind i drøftelserne i Vildtforvaltningsrådet.

Målene lyder:

  • Udsætningen skal bidrage til at styrke biodiversiteten gennem forbedrede levesteder primært i landbrugslandet
  • Udsætning af fugle skal medføre en forbedring af de habitater, hvor fuglene udsættes
  • Udsætning og opdræt af fugle skal ske inden for stærkt regulerede rammer med danske fugle
  • Jægere, der udsætter fugle, skal have konkret og opdateret viden om den udsætning, der foretages, samt om habitaterne for de fugle, der udsættes
  • Troværdig indberetning af udsætningen

Faglighed i højsædet

For jægerforbundets formand er der ingen tvivl om, at når den nye anbefaling for udsætning afsendes fra Vildtforvaltningsrådet til den kommende miljøminister, så er det med substantielle ændringer af dansk udsætning:

- For mig og hovedbestyrelsen er det vigtigste sådan set, at vi finder frem til en udsætning, som gavner og ikke skader omgivelserne. Det er også helt essentielt, at vi får skabt så bred opbakning som muligt til den fremtidige udsætning, siger Claus Lind Christensen.

Både han og hovedbestyrelsen er fuldt ud bevidste om, at udsætningen kommer med en pris, og derfor er det afgørende, at de beslutninger, som træffes for udsætningen, er fagligt funderet og så bredt bakket op som muligt:

- Vi ønsker at skabe en udsætning for fremtiden. En udsætning som er et plus for naturen. En udsætning som kan forklares og forsvares, og en udsætning som fortsat kan være en del af dansk jagt, siger Claus Lind Christensen.

Læs mere om den splittede indstilling til miljøministeren og kritikken af udsætningen i artiklen her: