OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.

Udsætning af fjervildt – husk sporbarheden

Siden 1. april har det været lovligt at udsætte fjervildt i naturen, og uanset antal skal al udsætning være sporbar. Husk, at indberetning af biotopplan i år er udskudt til 1. juni 2022.

Tekst: Lene Midtgaard
Foto: Lene Midtgaard og Jacob Munkholm Jensen

Som udgangspunkt er det ikke tilladt at udsætte vildt i naturen uden tilladelse fra Miljøstyrelsen. Undtagelsen fra denne regel er udsætning af fasan (Phasianus colchicus), agerhøne (Perdix perdix) og gråand (Anas platyrhynchos). Det betyder at det f.eks. ikke er tilladt at udsætte rødbenede agerhøns eller kongefasaner.

I den lille film, som vi har indsat øverst i denne nyhed, fortæller Stig Jessen fra Fødevarestyrelsens veterinærrejsehold om de ting, man skal være OBS på. Når du udsætter fjervildt, er der flere regler du skal sætte dig ind i. Udsætter du mere end 100 stk. fjervildt, skal du have gennemført et udsætningskursus. Ønsker du at udsætte mere end en agerhøne eller fasan pr. ha eller 100 pr. ejendom, skal du anmelde en biotopplan. Biotopplanen skal normalt anmeldes til Miljøstyrelsen senest den 1. maj, men på grund af tekniske problemet hos Styrelsen er denne deadline udsat til den 1. juni.

Udsætter du gråænder, må der kun udsættes en ælling pr. 150 kvadratmeter åbent vandspejl.

Indberetning og registrering af udsætning

En af de bærende elementer i udsætningsforliget fra 2018, var at sikre et overblik over hvor mange fasaner, agerhøns og gråænder som sættes ud i naturen. Derfor har det siden 2018 været lovpligtigt at indberette sin udsætning til Miljøstyrelsen inden for en uge. Indberetningen skal foretages elektronisk og link til indberetningen kan du finde her.

Ud over at indberette din udsætning til Miljøstyrelsen, skal du også huske at føre optegnelser over din udsætning. Det vil sige, at du på et kort markerer dine udsætningspladser, f.eks. med et tal. På et andet ark skriver du ned hvor mange stykker fjervildt der er udsat på hvilke udsætningspladser og på hvilke dage. Disse papirer skal du ikke sende ind nogen steder men beholde selv. De skal gemmes i to år og hvis Fødevarestyrelsen en dag kommer på kontrolbesøg, vil de forlange at se dem.

Du finder et udkast til optegnelser over udsætning her (du skal kun finde et brugbart kort selv).

Hvis du har spørgsmål om udsætning, sporbarhed, biotopplaner, anmeldelse af udsætning eller lignende, er du altid velkommen til at kontakte Danmarks Jægerforbund på 88887500, så hjælper omstillingen med at finde en medarbejder, der kan besvare dit spørgsmål.