Biotopplaner

Her kan du læse om de tiltag, som kan anvendes hvis du ønsker at anmelde en biotopplan. Beskrivelserne vil løbende blive opdateret efterhånden som det resterende materiale bliver tilgængeligt. Du vil derfor opleve, at materialet bliver mere omfattende i løbet af de første måneder af 2018.

Vi har forsøgt at skabe et overskueligt overblik over hvilke regler der er gældende i biotopplansammenhænge og hvordan disse kan forenes med reglerne for den direkte arealstøtte. Du kan nemlig ofte opretholde din landbrugsstøtte på arealer med vildt- og bivenlige tiltag, blot du følger visse simple retningslinjer.