OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 16. marts 2022

Tid til at plante for vildtet

Plantesæsonen nærmer sig, og snart er der planter på vej til alle, som har fået tilsagn om støtte fra jagttegnsmidlerne til vildtplanter i foråret 2022.

Hvidtjørn, hyld, hæg, vintereg, vortebirk og mange andre træer og buske er på vej ud til lodsejere landet over. Modtagerne har alle søgt om tilskud fra jagttegnsmidlerne gennem tilskudsordningen “Plant for Vildtet”. Den støtter plantning af træer og buske i det åbne land til gavn for vilde dyr, fugle og insekter. Det skriver Miljøstyrelsen.

Tilskudsordningen “Plant for Vildtet” yder tilskud til plantning af træer og buske i det åbne land til gavn for vilde dyr. Vildtremiser, hegn og krat skaber yngle- og fødemuligheder samt skjul og læ til vildtet samt for en række andre dyr, planter og insekter. For at skabe gode vildtplantninger og for at få tilskuddet skal plantningerne indholde mange buske.

Der ydes i øjeblikket tilskud til 39 forskellige træ- og buskearter. Du kan se listen over tilskudsberettigede træ- og buskearter på Naturstyrelsens hjemmeside. På hjemmesiden Plantevalg.dk under punktet Tilskudsordninger og Plant for Vildtet kan du desuden se, hvilken planter som egner sig til at plante på netop din lokalitet.

Søg til efterårsplantning nu

Det er for sent at søge støtte til forårsplantning. Men hvis man går med planer om at etablere en beplantning i år, kan det stadig nås. Fristen for at søge støtte til efterårsplantning er den 30. april 2022. Tilskuddet er på 75 procent af planteprisen. Både tilskud og moms af tilskuddet er skattepligtigt og indberettes til SKAT. Der gives ikke tilskud til beplantninger på sommerhus- og parcelhusgrunde og heller ikke på arealer med fredskovpligt.

I øjeblikket kan man få tilskud til 39 forskellige træ- og buskearter. Langt de fleste er hjemmehørende arter, som kan bidrage til at fremme og bevare den biologiske mangfoldighed i landskabet. Forårets planter leveres fra mandag den 4. april til torsdag den 7. april 2022.

Kilde: Naturstyrelsen