OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 13. oktober 2021

Plant for Vildtet - jægerne etablerer masser af natur

Efter en periode med faldende interesse for tilskudsordningen "Plant for Vildtet," har Naturstyrelsen de seneste par år oplevet et boom i ansøgninger. Sidste år plantede jægerne 586.925 nye planter. Men rekorden fra 2016 er endnu ikke slået.

Tekst: Jacob Munkholm Jensen
Foto: Rasmus Ahlmann Nielsen

Vi har tidligere skrevet om den betydelige, frivillige indsats jægerne yder for den danske natur, bl.a. til etablering af nye vådområder. En del af de penge, der indbetales i form af jagttegnsmidler, kanaliseres nemlig tilbage til naturen og vildtet i form af diverse tilskudsordninger.

Via tilskudsordningen “Plant for Vildtet” yder Naturstyrelsen tilskud til plantning af træer og buske i det åbne land til gavn for vilde dyr. Vildtremiser, hegn og krat skaber yngle- og fødemuligheder samt skjul og læ til vildtet. Der ydes i øjeblikket tilskud til 39 forskellige træ- og buskarter. Tilskuddet er på 75 procent af planteprisen, og på Plantevalg.dk under punktet Tilskudsordninger og Plant for Vildtet kan du se, hvilke planter som egner sig bedst til at plante på netop din lokalitet.

Der er to årlige ansøgningsfrister, og to årlige udleveringsrunder for planterne - nemlig forår og efterår. Ansøgningsfristen for forårsplantningen 2022 er den 31. oktober, mens fristen for at komme i betragtning til efterårsplantningen ligger et godt stykke længere ude i fremtiden, nemlig den 30. april 2022.

En faldende tendens frem til 2019

Tilskudspuljen, som også kommer fra jagttegnsmidlerne, beløber sig årligt til 1,5 millioner kroner, og efterårets planter ventes leveret mellem den 8. og 10. november. De mange planter, som årligt plantes ud via ordningerne inden for Plant for Vildtet, giver ophav til mange hektar natur til gavn for insekter, planter og dyr i det åbne land.

Derudover skal ikke glemmes de mange hektar, der plantes uden tilskud. Her er der tale om jægere og andre, som helt selv afholder udgifterne.

Indtil sidste år har Naturstyrelsen ellers registrere en faldende interesse for tilskudsordningen. Årsagerne kan man kun gisne om, men statistikken viser, at mens der i 2016 blev plantet næsten 600.000 nye træer og buske, var tallet året efter helt nede på knapt 380.000. I 2019 var det dog atter kravlet en smule op, til omtrent 480.000 planter, som med tiden vil blive remisser, naturplantninger og læhegn. Så kom corona-året 2020, hvor der virkelig kom gang i udplantningen. Med 586.925 plantede træer og buske slår 2020 akkurat ikke rekordåret 2016, hvor jægerne plantede hele 590.150. Men måske sker det i år?

I den lille film herover fortæller vildt- og naturkonsulent Rasmus Ahlmann Nielsen mere om mulighederne i Plant for Vildtet.

Boom i antal ansøgninger i 2021

Det eksakte planteantal for 2021 må vi dog vente på lidt endnu. Før vi kender det, skal vi hen i slutningen af november, når udleveringen af planter har fundet sted. Men selvom udleveringen af planter for 2021 endnu ikke er afsluttet, er årets foreløbige prognoser temmelig opmuntrende. Det fortæller biolog i Naturstyrelsen Ditte Christina Olrik:

- Vi har haft væsentlig flere ansøgninger end vi plejer – så mange, at vi forventer at være tæt på at bruge årets bevilling. Helt nøjagtig har vi i alt i 2021 fået 711 ansøgninger. Det er 69 flere end sidste år, hvor vi modtog 642 ansøgninger. Det var 12 mere end den hidtidige rekord i 2016, hvor vi fik 630. Og i forhold til antallet af ansøgninger, så ligger 2021 væsentlig over både 2017, 2018, 2019 og 2020.

Men om det er en blivende tendens, er ifølge Ditte Christina Olrik ikke godt at vide:

- Måske der vil tegne sig et billede af, at vi fremadrettet vil få færre ansøgninger til forårsrunderne men til gengæld flere ansøgere til efterårsrunderne. Tallene fra 2021 understøtter i hvert fald den tendens. De seneste års meget tørre forår kan have ændret ansøgningsmønstret. Men her er der tale om spekulationer, og pt. ikke noget vi kan dokumentere med mange tal, lyder det fra biologen.

Også COVID-19 kan have haft indvirkning på den positive interesse for ordningen, idet mange har haft mere tid til at prioritere revirplejen under nedlukningen. I foråret 2020 blev der plantet 244.625 nye planter, mens der i foråret 2021 blev udleveret hele 270.125 – det suverænt højeste forårstal i fem år. Så der er altså begrundet håb for, at 2021 kommer til at slå endnu mere positivt ud i statistikkerne end 2020 gjorde. Og hvem ved, måske overgår vi rekordåret 2016! Det endelige tal lader dog vente på sig lidt endnu …