OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 31. januar 2022

Struktur på bueområdet på trapperne

Jægerforbundets bueaktivitetsudvalg siger farvel til en gammel kending og byder en ny ildsjæl velkommen. Orla Hansen fra kreds 8 er ny konstitueret formand frem til årsmødet, der ventes afholdt i efteråret 2022. Imens er strukturen ved at falde endeligt på plads.

Tekst: Jacob Munkholm Jensen
Foto: Max Steinar

Danmarks Jægerforbund favner alle jægere og alle jagtformer, og derfor blev der i efteråret sat fart på udviklingen af bueområdet, samt organiseringen af dette arbejde. Her har formand for buepolitisk udvalg Jørgen Vester og formand for bueaktivitetsudvalget Carl Johan Mikkelsen drevet arbejdet fremad – og nu er skelettet ved at være på plads.

Organiseringen af buearbejdet i Danmarks Jægerforbund omfatter følgende tre elementer:

  • Buepolitisk udvalg, der har til formål at udvikle den overordnede politik i relation til buejagten og uddannelsen af nye buejægere
  • Bueaktivitetsudvalget, der har til formå at skabe gode aktiviteter for buejægerne og promovere buejagten generelt set, nationalt såvel som ude i kredsene
  • Buenetværket, der er et netværk af jagtforeninger på tværs af Danmarks Jægerforbund. Har din jagtforening bueaktiviteter, og vil I være med i buenetværket, så kontakt Henrik Juhl Haugstrup som leder dette netværk. Han kan kontaktes på mail henrikjhaugstrup@gmail.com

I takt med at arbejdet med organiseringen af buejægerne i Danmarks Jægerforbund er faldet på plads, har formand for bueaktivitetsudvalget, Carl Johan Mikkelsen, udtrykt at han i starten af det nye år gerne ville afløses på posten. Han har som den eneste siddet i bueudvalget siden det blev oprettet i 2013, de sidste år som formand og skulle egentlig have været på valg i 2020.

Ifølge kommissoriet skal valg af formand skal ske på et årsmøde, hvor buejægerne selv vælger deres udvalgsformænd. Det er bestemt, at formanden for bueaktivitetsudvalget vælges i lige år, og at formanden for det buepolitiske udvalg vælges i ulige år. Årsmøderne vil blive gennemført i august/september.

Da Carl Johan Mikkelsen ønskede at træde tilbage ved starten af det nye år, besluttede hovedbestyrelsen at indsætte en foreløbig formand for bueaktivitetsudvalget indtil det første årsmøde kan afholdes i august/september 2022. Til posten som konstitueret formand har bueaktivitetsudvalget indstillet Orla Hansen fra Kreds 8, og hovedbestyrelsen har godkendt indstillingen. Orla Hansen er dermed formand for bueaktivitetsudvalget frem til førstkommende årsmøde for buejægerne i Danmarks Jægerforbund.

-Vi er alle sammen meget taknemmelige for det store arbejde, som Carl har lagt i buejagten i almindelighed og i bueaktivitetsudvalget i særdeleshed igennem rigtig mange år. Samtidig glæder jeg mig rigtig meget til samarbejdet med Orla Hansen, som vi byder velkommen, siger formand for buepolitisk udvalg, Jørgen Vester.

Det kommende årsmøde er i skrivende stund under planlægning, og så snart detaljerne for mødet er kendt, vil vi bringe mere om emnet. I mellemtiden kan du dykke ned i masser af læsestof om buejagten – begynd f.eks. her på hjemmesiden.