OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 01. september 2022

Sæt lyd på det tavse forår

I går blev kronikken ”Sæt lyd på det tavse forår” bragt i en række danske dagblade. Heri opfordrer Danmarks Jægerforbund sammen med Danmarks Biavlerforening og Dansk Ornitologisk Forening/BirdLife-Danmark til en mere forsigtig anvendelse af pesticider i landbrugslandet.

Tekst: Jakob Bergmann Nilsen

 

Kronikken skal gøre politikere opmærksomme på et nyt forslag til en forordning fra EU-Kommissionen om mere bæredygtig anvendelse af pesticider, der forhandles i disse dage. I forordningen kommer EU-Kommissionen med forslaget til, hvordan insekterne og de vilde planter, dyr og fugle kan hjælpes, hvorfor vi tre foreninger hilser forslaget velkommen og opfordrer den danske regering til at støtte forslaget.

Sideløbende med kronikken har vi tre foreninger i tæt samarbejde indgivet høringssvar med fælles input til, hvordan naturen kan gavnes ved en bæredygtig anvendelse af plantebeskyttelsesmidler.

At jægerforbundet går i samarbejde med både Danmarks Biavlerforening og Dansk Ornitologisk Forening/BirdLife-Danmark og forholder os til fremtidens brug af pesticider i landbruget, sker med udgangspunkt i vores strategi God jagt i generationer, hvor vi definerer, at vi er på vildtets side. At skabe levesteder og et bedre fødegrundlag fremover er derfor et naturligt fokusområde.

Den nye EU-forordning skal erstatte et direktiv fra 2009, som havde de samme intentioner, men som medlemslandene – Danmark inklusive – valgte at gennemføre ret lemfældigt. Forordningen, der vil få effekt i alle lande fra dag ét, vil kort og godt forbyde brugen af pesticider i økologisk følsomme områder som fx habitat- og fuglebeskyttelsesområder og områder med truede bestøver-arter.

Som overordnet mål vil forordningen halvere såvel brugen som farligheden af pesticider, og anvendelse af pesticider må først finde sted, hvis alternative løsninger kommer til kort.

Både kronikken og høringssvaret bidrager til at skabe opmærksomhed omkring udfordringerne i det åbne land, og de får følgeskab af direkte henvendelser til medlemmer af Europaudvalget og de danske EU-parlamentarikere for at sikre endnu større politisk fokus på de vigtige drøftelser.

Du kan blandt andet læse hele kronikken på Avisen Danmark og en lang række danske dagblade her: Debat: Pesticidforbruget i landbruget må ned | avisendanmark.dk

Du kan læse høringssvarene her: Høringssvar afgivet i 2022 - Danmarks Jægerforbund (jaegerforbundet.dk)