OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 17. november 2022

Rovfuglenes rolle – i naturen og samfundet

Svævende over landskabet ser de på én gang majestætiske og frygtindgydende ud, når de tålmodigt scanner omgivelserne for potentielle byttedyr. Panikken breder sig i vandfugleflokkene, når havørnen nærmer sig, og det samme gælder på havens foderbræt, når spurvehøgen pludselig kommer forbi. Rovfuglene er fascinerende skabninger, og mange af de danske arter er disse år i fremgang.

Tekst: Lene Midtgaard og Iben Hove Sørensen
Foto: Niklas Liljebäck

”Der skal nogen til det værste, ogsaa mellem Fuglene. For dem (som for Pattedyrene) gælder det, at der altid mellem dem færdes Røvere og Mordere, der tager rigelig Tribut af de flyvende Skarer. Det er Rovfuglene. Men der er det tiltalende ved disse Luftens Stimænd, at naar de gaar paa Rov – og det gør de fra Solen står op, til den gaar ned, undertiden længere endnu – saa er det ikke for at samle til Bunke. […]De har kun eet formaal i hele deres Jagen og Myrden – de skal bare være mætte.”

Sådan indleder Poul Hansen sin bog ”De vingede Røvere” fra 1945. Citatet blev læst højt på konferencen Fælles om rovfuglene, der blev afholdt i Jagtens Hus som et led i projektet Fælles fokus på de danske rovfugle. Citatet – og bogens øvrige tekst - italesætter menneskets konfliktfyldte forhold til rovfugle, og den er stadig relevant i dag, selvom de fleste i dag betragter rovfuglene med stor fascination.

Netop denne fascination og den rolle, som rovfuglene spiller i både naturen og samfundet, var emnet for konferencens keynote speaker, formand for vildtforvaltningsrådet, Jan Eriksen.

- Jeg opfatter, at rovfuglene i dag har en endnu større og mere fascinerende tiltrækning på mennesker end tidligere, sagde Jan Eriksen. Rovfuglenes betegnede han både som jægere, skraldemænd og øverst i hierarkiet, og med ordene: - Rovfuglene er en succeshistorie i moderne tid [...]. Men giv nu naturen plads og lad den udfolde sig. Man skal huske at tage vare på succesen; den skal jo fortsætte til glæde for arterne selv og alle os, der skal se og opleve dem, mindede han os alle om, at vi skal passe godt på dem.

Efterfølgende er Jan Eriksens indlæg blevet til en podcast, som nu udgives i regi af projektet. Det er vores håb, at denne podcast sammen med projektets andre udgivelser vil medvirke til at skabe yderligere fascination og udbrede mere viden om rovfuglene – de er en vigtig del af vores natur og udfylder vigtige roller i vores økosystem.
Lyt til podcasten Rovfuglens rolle – i naturen og samfundet her: