OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 10. maj 2022

Politiet tøver stadig med dispensationerne

Politiet er stadig uldne i munden, når det kommer til at melde klart ud, om der er dispensationer på vej til de våbenejere, som er kommet i klemme i Politiets nye våbenregister. Imens går tiden, og om seks dage er det 16. maj.

Tekst: Torsten Lind søndergaard
Foto: Politiet

Den 5. april skrev vi en artikel med titlen ’Rigspolitiet tøver med dispensation’.  Det gjorde vi ovenpå et informationsmøde med topfolk fra PAC, Midt- og Vestjyllands Politi og Rigspolitiet. Her kunne vi nemlig ikke få noget klart svar på, om Politiet vil anbefale Justitsministeriet at indføre midlertidige dispensationer til de borgere, som helt uforvarende er kommet i klemme i endnu et af statens it-skandaler. 

Her over en måned senere og seks dage til bukkejagten den 16. maj er Politiet stadig uklare i deres udmeldinger. Det er dermed ganske usikkert, om op mod 20.000 jægere kan komme på bukkejagt.

Vi ville gerne have stillet afdelingschef for Politiets Administrative Center, Karin Jønler nogle direkte spørgsmål angående arbejdet med kompensationer, men hun henviser os til sin presseafdeling, som har sendt os følgende udtalelse fra Karin Jønler på spørgsmålet om, hvad det bliver til med kompensationerne: 

- Jeg har stor forståelse for, at det er en frustrerende situation ikke at vide, om man kan komme på bukkejagt den 16. maj. Som tidligere oplyst arbejder vi på at afklare, om visse udløbne våbentilladelser kan forlænges, så de berørte jægere kan deltage i årets bukkejagt, men vi kan dog ikke komme nærmere ind på, hvor vi er i den igangværende proces, siger afdelingschef for Politiets Administrative Center, Karin Jønler.