OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 02. marts 2022

Nyt faktaark: Markarealer med lavt udbytte

Danmarks Jægerforbund har - sammen med SEGES - udarbejdet et faktaark, som skal inspirere lodsejere til at omlægge marker med lavt udbytte til småbiotoper.

For nogle lodsejere er ønsket om at udlægge småbiotoper til fordel for vildt og natur stærkt - og for nogle heller ikke begrænset af økonomi.

For mange lodsejere er de økonomiske konsekvenser dog meget vigtige. Der kan alligevel være gode muligheder for udlægning af småbiotoper for de fleste. Områder i marken der altid giver et meget lavt udbytte, og hjørner som er meget besværlige og tidskrævende at dyrke, kan være områder, der er relevante at udlægge til småbiotop til gavn for nyttedyr og vildt.

Danmarks Jægerforbund og SEGES har udarbejdet et faktaark, som hjælper dig med at finde frem til de arealer, der kan være egnede til småbiotoper.

I faktaarket - som du kan læse her - kan du læse meget mere om udbytte, maskin- og arbejdsomkostninger, landbrugsstøtte, mv.

Se filmen om ukurante hjørner og kiler

Ukurante markhjørner og kiler spilder landmandens tid og forringer maskinernes kapacitet. Se filmen herunder, der foreslår en bedre løsning - både for landmanden og for naturen.