OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 10. marts 2022

Nu går foreningsvejlederne i gang

Det nye korps af foreningsvejledere, der er sat i verden for at række jagtforeningerne en hjælpende hånd, melder nu klar til rundringning til samtlige jagtforeninger under DJ.

Tekst: Jacob Munkholm Jensen
Foto: Kim Lykke Jensen

Som vi kunne fortælle om i midten af februar, er konceptet ”Hjælp til foreningen som forening” en ny indsats i Danmarks Jægerforbund, som har fokus på jagtforeningerne. Med indsatsen kan man som jagtforening få sparring og rådgivning, mulighed for at gennemføre udviklingsforløb og få masser af inspiration til foreningens arbejde. Som led i denne indsats har Danmarks Jægerforbund oprettet et korps af dedikerede foreningsvejledere med rod i hver sin kreds, som skal understøtte de lokale jagtforeninger.

Som første step i indsatsen vil foreningsvejlederne nu sende en mail til formændene i alle kredsens jagtforeninger med en kort beskrivelse af muligheden for at få hjælp. Herefter begynder det store arbejde med at ringe rundt til formændene for alle jægerforbundets jagtforeninger, for på den måde at indlede en dialog om mulighederne og foreningens eventuelle behov. Det kan være en snak om, hvordan det går i jeres forening, om der er noget I har brug for hjælp til og om der er noget I evt. gerne vil arbejde med i foreningen, som foreningsvejlederen kan understøtte og vejlede i - eller noget helt andet.

- Alle bliver kontaktet, med da der jo er mange jagtforeninger i forbundet, er det vigtigt at have tålmodighed med os. Har din forening konkrete spørgsmål her og nu, der brænder på, er I meget velkomne til selv at kontakte foreningsvejlederen i jeres område, siger foreningskonsulent Anne-Mette Hoffmann-Christensen.

Første september 2021 blev Anne-Mette Hoffmann-Christensen ansat til at arbejde med indsatsen, og det er hende, som har samlet korpset af foreningsvejledere. Meningen er, at der på sigt skal være to foreningsvejledere i hver kreds, men i første omgang lægger de fleste kredse ud med én vejleder, mens to kredse stadigvæk mangler. Disse (kreds 7 og 8) varetages foreløbig af foreningskonsulent Anne-Mette Hoffmann-Christensen.

Du kan læse mere om konceptet ”Hjælp til foreningen som forening” samt om hver enkelt foreningsvejleder på medlemsnettet her.