OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 15. februar 2022

Korps af foreningsvejledere er klar til at hjælpe

Fremover kan alle jagtforeninger under DJ få personlig hjælp og sparring til ideer og udvikling af nye tiltag, mv. Et nyt korps af regionalt forankrede foreningsvejledere er klar til aktion i løbet af marts.

Tekst: Jacob Munkholm Jensen
Foto: Kim Lykke Jensen

”Hjælp til foreningen som forening” er en ny indsats i Danmarks Jægerforbund, som har fokus på jagtforeningerne. Med indsatsen kan man som jagtforening få sparring og rådgivning, mulighed for at gennemføre udviklingsforløb og få masser af inspiration til foreningens arbejde. Som led i denne indsats er Danmarks Jægerforbund nu klar til at sende et korps af dedikerede foreningsvejledere ud til jagtforeninger i hele Danmark.

1. september 2021 blev foreningskonsulent Anne-Mette Hoffmann-Christensen ansat til at arbejde med indsatsen, og det er hende, som nu har samlet korpset af foreningsvejledere, som er forankret i hver sin kreds. Tanken er nu den, at alle jagtforeninger i hele landet i løbet af den kommende tid vil blive kontaktet af kredsens foreningsvejleder, og vil blive tilbudt hjælp og konkret assistance i form af rådgivning og sparring om dagligdagsspørgsmål. Enten via telefonen, på mail, online møder eller sparringsmøder ved fremmøde i foreningen - alt efter hvad der nu passer bedst.

- Foreningsvejlederne starter stille og roligt op med at ringe rundt til foreningerne fra starten af marts, fortæller Anne-Mette Hoffmann-Christensen. - Alle foreninger får et opkald, men der er jo mange foreninger. Så der kan godt gå lidt tid før alle har været igennem. Udnyt derfor allerede nu ventetiden og overvej, hvad i har af ambitioner, lyder opfordringen.

Sammen med vejlederen finder jagtforeningen frem til den løsning, der egner sig bedst til at understøtte det konkrete behov. Der kan også være tale om, at flere jagtforeninger går sammen om fælles udviklingsinitiativer. Udviklingsforløbene kan være af forskellig art lige fra en samtale med gode råd til et længerevarende forløb med workshops og opfølgning.

Meningen er, at der på sigt skal være to foreningsvejledere i hver kreds, men i første omgang lægger de fleste kredse ud med én vejleder, mens to kredse stadigvæk mangler. Disse (kreds 7 og 8) varetages foreløbig af foreningskonsulent Anne-Mette Hoffmann-Christensen. Så hvis din jagtforening har lyst til at arbejde videre med et emne, som I gerne vil udvikle - det kunne f.eks. være medlemsrekruttering, nye aktiviteter, at åbne op til lokalsamfundet, mv. - så er der fremover hjælp at hente hos foreningsvejlederen.


Tekst til billedet øverst i artiklen: Fra venstre mod højre ses de nye foreningsvejledere Anders Bang Eskildsen (Kreds 3), Bo Olesen (Kreds 3), Kim K. Hansen (Kreds 4), Finn Helleskov Andersen (Kreds 5), Christian Daugaard (Kreds 6) og Lisbeth Arboe Jakobsen (Kreds 2). Bjarne Dunk Petersen (Kreds 1) var ikke til stede da billedet blev taget. Vejledere for kredsene 7 og 8 er endnu ikke fundet.