OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 23. juni 2022

Netværksdag for alle DJ-ledere

For anden gang afholdes den såkaldte DJ Lederdag, hvor alle, som har bestået DJ-lederuddannelsen, og som bestrider en lederpost i forbundet, har mulighed for at mødes for at netværke og videndele.

Tekst og Foto: Jacob Munkholm Jensen

Første gang Danmarks Jægerforbund afholdt DJ Lederdag var faktisk helt tilbage i 2020, for året efter måtte arrangementet aflyses på grund af corona. Men nu er alle med en afsluttet DJ-lederuddannelse eller en lederpost i regi af jægerforbundet igen inviteret til netværk og fælles inspiration i Jagtens Hus, når et nyt arrangement løber af stablen den 27.-28. august 2022. Årets tema er "Styrkelse af ledelse af frivillige og sammenhængskraften i DJ," og dagen byder på netværk, inspiration og debat om at være leder af frivillige. Der vil være oplæg, gruppearbejde med fokus på erfaringsudveksling og ikke mindst masser af tid til at netværke og være social med folk på tværs af jægerforbundet.

Et gratis tilbud til alle medlemmer

Først og fremmest er uddannelsen til DJ-leder et gratis tilbud til alle medlemmer af Danmarks Jægerforbund, som kunne tænke sig at blive bedre til at arbejde med ledelse af frivillige - både i regi af jægerforbundet og andre steder. Uddannelsen består af en række moduler (minimum 8 stk.), hvoraf de 3 er obligatoriske, mens andre kan tages uafhængigt og vælges alt efter interesse. Vælg f.eks. mellem pressehåndtering, mødeledelse, medlemsfastholdelse og hvervning, konflikthåndtering, strategisk udvikling af jagtforening og bestyrelsesarbejde. For blot at nævne nogle af modulerne.

De frivillige lederes dag

Jægerforbundets chef for rådgivning og uddannelse, Niels Søndergaard, forklarer, at lederdagen er målrettet de mange ledere i bl.a. hovedbestyrelsen, kredsene, jægerråd og jagtforeninger, der som en del af en frivillig indsats løfter ledelsen af de frivillige i Danmarks Jægerforbund, og i det hele taget bidrager til det frivillige organisatoriske arbejde.

- Det har fra introduktionen af DJ Lederdagen været magtpåliggende for os, at dagen er disse lederes dag. Derfor blev der nedsat en arbejdsgruppe af frivillige ledere til at planlægge arrangementet. Den er bestående Ole Madsen, Charlotte Bak, Grethe Jacobsen, Heidi Dissing og Ole Severinsen. Fra sekretariatet understøtter vi med alt det praktiske ud fra de behov, som arbejdsgruppen definerer, er vigtigt, at DJ Lederdagen indeholder, siger Niels Søndergaard.