OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 03. februar 2022

Ny guide: Natur- og vildtpleje på landbrugsarealer 2022

Danmarks Jægerforbund har opdateret guiden for natur- og vildtpleje på landbrugsarealer. Guiden er frit tilgængelig for alle. Husk også vores webinar om emnet på mandag den 7. februar.

Forvirrende regler og bureaukrati er ofte den største hindring for, at jægere og landbrugere kaster sig ud i natur- og vildtpleje på landbrugsarealer.

Derfor har Danmarks Jægerforbund igen i år udarbejdet en ny version af ”Natur- og vildtpleje på landbrugsarealer”, som har til formål at guide dig gennem nogle af reglerne og beskrive mulighederne i Grundbetalingsordningen og diverse relevante tilskudsordninger. Der findes i dag vide rammer, som kan bidrage til at skabe bedre levesteder for insekter, pattedyr og fugle, som er tilknyttet det åbne landbrugsland. Folderen formidler på baggrund heraf konkrete forslag til hvordan man forbedrer levestederne i landbrugslandet til gavn for vildtet, naturen og biodiversiteten. Det anbefales dog, at du altid inddrager en landbrugsrådgiver, når der udføres natur- og vildtpleje på landbrugsarealer.

Webinar for alle interesserede på mandag

Husk i øvrigt også at deltage i vores webinar om natur- og vildtpleje på landbrugsarealer, som finder sted mandag den 7. februar kl. 19.30. På webinaret får du indblik i, hvad man må, når man udfører natur- og vildtpleje på arealer med landbrugsstøtte. Ligeledes får du inspiration til, hvor det er hensigtsmæssigt at placere sine tiltag, samt hvordan man kan udføre sine tiltag. Oplægsholder er jægerforbundets chefkonsulent inden for natur- og vildtpleje samt landbrug, Jakob Bergmann Nielsen.

Du kan læse guiden Natur- og vildtpleje på landbrugsarealer 2022 herunder: