OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 10. juni 2022

Kommuner bør indsende vildt til PFAS-test

Der er uklarhed om hvem der har ansvaret for at teste vildtet for PFAS. Men nu opfordrer DJ kommunerne til at tage vildtet med, når der skal undersøges områder, der er under mistanke for PFAS-forurening.

Tekst: Jesper Brixen

Vi har tidligere skrevet om fund af PFOS i vildt. Hos Danmarks Jægerforbund følger vi fortsat udviklingen tæt og har fokus på at sikre, at vildtet ikke ”falder ned mellem to stole” da det er uklart hvilken myndighed der præcist har ansvaret for at teste PFAS i vildt. Der er en hel række af danske myndigheder som i øjeblikket arbejder med at danne sig et overblik og indsamle viden om PFAS rundt om i landet.

Myndighedernes ansvarsfordeling

Nedenfor ses en ufuldkommen liste med ansvarsfordelingen imellem myndighederne på PFAS-området. Fødevarestyrelsen laver af egen drift prøver af ”markedsførte fødevarer” og miljøstyrelsen laver af egen drift prøver af drikkevand og overfladevand.

Så hvilken myndighed tager ansvaret for vildtet?

Det spørgsmål har vi stillet Fødevarestyrelsen, da det er den myndighed, der har taget flest prøver af dyr. Fødevarestyrelsen svarer til Danmarks Jægerforbund, at de ikke af egen drift tester vildtet, medmindre det skal sælges kommercielt. Men de tester vildtet efter en konkret vurdering, hvis det bliver indsendt f.eks. af en kommune med en konkret mistanke.

  • I første omgang er det kommunerne og regionerne som skal kortlægge de steder som er under mistanke og finde forureningskilden.
  • Det er regionerne der prioriterer og udfører oprydningen på de forurenede områder.
  • Miljøstyrelsen skal overvåge PFAS i grundvandet, overfladevandet og i rensningsanlæggene.
  • Fødevarestyrelsen skal overvåge markedsførte fødevarer og sikre de er under grænseværdierne.
  • Det er Styrelsen for Patientsikkerhed der skal rådgive kommunerne i forhold til de steder hvor der bliver fundet forurening.
  • Sundhedsstyrelsen har ansvaret for at afdække de sundhedsmæssige konsekvenser, og finde relevante undersøgelser og behandlinger som kan bruges til PFAS.
  • Naturstyrelsen er lodsejer på flere af de berørte områder, og lejer jagten ud.
  • Arbejdstilsynet og Nationalt Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) har ansvaret når der er tale om eksponering i arbejdstiden, som det f.eks. er tilfældet med brandmændene.

Opfordring til kommunerne og jægere

Så indtil videre er det Danmarks Jægerforbunds konklusion at testning af vildt skal foretages via kommunerne. Derfor vil vi opfordre alle kommuner til at tage vildtet med, når der skal undersøges områder, der er under mistanke for PFAS-forurening.

I januar 2022 blev grænseværdierne sat kraftigt ned på PFAS stofferne, og nu ser det ud til at de allerede bliver sat ned igen. Det er et resultat af, at forskningen på området sker i hurtigt tempo og forskerne bliver stadig klogere på, at disse stoffer er sundhedsskadelige.

Anbefaling om ikke at spise kødet kommer fra Fødevarestyrelsen

Når der er blevet konstateret forurening i et område på et niveau som gør, at vildtet ligger over grænseværdierne, vil Fødevarestyrelsen fraråde at man spiser vildtet fra området. Det er f.eks. allerede sket på Harboør Tange.

Hvis der opstår en konkret problemstilling med PFAS kan man kontakte Niels Søndergaard på nis@jaegerne.dk eller 88 88 75 06.