OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 10. oktober 2022

Justitsministeriet opkræver forkert afgift

Hvis du har betalt for en tilladelse til f.eks. genladning, lyddæmpere eller lignende kan det være, at du kan få den betalte afgift tilbage.

Tekst: Nicholai Vigger Knudsen
Foto: Justitsministeriet

De fleste jægere ved, at man skal ansøge om tilladelse til våben ved politiet. De fleste ved nok også, at det koster kr. 1.085,- at ansøge om en våbentilladelse til f.eks. en jagtriffel. Men når det kommer til de mange tilladelser, som vi ikke skal betale for, så er mange sjovt nok i tvivl, selvom man skulle tro vi var skarpe på hvad vi kan få afgiftsfrit.

Da afgiften for at ansøge om våbentilladelse er fastsat ved lov, ligesom det er for tilladelser, der er fritaget for afgift, er det kun folketinget, der kan ændre på afgiften. Det betyder at da Justitsministeriet er blevet opmærksom på, at de i en række tilfælde uretmæssigt har opkrævet afgift for tilladelser, som er afgiftsfritaget, kan de ikke bare ændre på reglerne, men er nødt til at tilbyde at tilbagebetale beløbet.

Hvad er afgiftsfrit?

De tilladelser, der ifølge våbenlovens § 6 b er fritaget for afgift er:

 • Tilladelser til ammunition
 • Tilladelser til piber, låsestole, aftagelige magasiner og baskyler
 • Tilladelser til lyddæmpere og optisk elektroniske sigtemidler med lysstråle eller med elektronisk lysforstærknings- eller infrarødt udstyr
 • Ind- og udførselstilladelser
 • Tilladelser til genopladning
 • Tilladelser vedr. de eksplosivstoffer, der er omfattet af forbuddet i § 1
 • Tilladelser til handlende
 • Tilladelser til signalvåben og kombinerede gas- og signalvåben
 • Tilladelser til salutkanoner
 • Tilladelser til tilskudsberettigede museer i henhold til museumsloven
 • Tilladelser til udenlandske embedsmænd, der udfører opgaver i Danmark efter artikel 17 og 18 i Rådets afgørelse 2008/616/RIA af 23. juni 2008 om gennemførelse af afgørelse 2008/615/RIA om intensivering af det grænseoverskridende samarbejde, navnlig om bekæmpelse af terrorisme og grænseoverskridende kriminalitet
 • Tilladelser til at erhverve, besidde og bære peberspray for personer med et særligt behov for beskyttelse

Justitsministeriet vil herefter vurdere, om du er berettiget til at få tilbagebetalt din uberettiget opkrævet afgift. Du skal dog være opmærksom på, at den almindelige forældelsesfrist er 3 år, regnet som udgangspunkt fra forfaldstidspunktet.

Genopladning i nye hylstre

I foråret 2021 lavede myndighederne igen en ny fortolkning af våbenloven, så genopladning ikke længere kan ske i nye patronhylstre med mindre, man har en særlig ”fremstillingstilladelse” fra Justitsministeriet ud over genopladningstilladelsen fra Politiet. Situationen opstod formentlig, da myndighederne inden for de seneste år har nyfortolket ordet ’genopladning’ som værende noget, der sker igen, og dermed ikke kan omfatte nye hylstre, som aldrig har været anvendt tidligere.

Hvis du i forbindelse med ansøgning om en ”fremstillingstilladelse” til at anvende nye hylstre til genopladning, er blevet opkrævet en afgift, kan du med fordel bede Justitsministeriet om at få refunderes beløbet. Det samme gør sig gældende, hvis du i den periode, er blevet opkrævet afgift for tilladelse til en lyddæmper.

Så hvis du har ansøgt om en af de ovenstående tilladelser forud for den 1. april 2021, og hvis du i den forbindelse har indbetalt en afgift for din ansøgning, kan du kontakte Justitsministeriet på jm@jm.dk og i emnefeltet skrive “Politikontoret”. Justitsministeriet beder dig - så vidt muligt - angive dit navn, adresse, CPR-nummer/CVR-nummer, Justitsministeriets journalnummer og dokumentation for indbetaling af det beløb, du ønsker tilbagebetalt.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Justitsministeriet på politikontoret@jm.dk eller tlf.nr. 72 26 84 00.