OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 07. januar 2022

Jæger rystet over underretning til kommune

Et tilsyneladende uskyldigt facebook-opslag fra en stolt far om en vellykket jagt i Sydafrika udviklede sig pludselig til at involvere de sociale myndigheder, da en anonym person valgte at anmelde forældrene til kommunen. Sagen er nu lukket, men den efterlader den berørte familie i undren og afmagt.

Tekst: Jacob Munkholm Jensen
Foto: Jacob Strunge

Det kom som et chok da den erfarne jæger og zoologiske konservator Jacob Strunge forleden modtog en indkaldelse til samtale med en socialrådgiver i Vejen kommune. Anledningen var en anonym underretning efter serviceloven, som kommunen havde modtaget efter at Jacob Strunge på facebook havde fortalt om, hvordan hans mindreårige søn tilbage i marts 2020 ganske lovligt havde nedlagt en impala i Sydafrika.

Selvom alt ved jagten var foregået i fuld overensstemmelse med sydafrikansk lovgivning, faldt det alligevel den anonyme underretter for brystet, at Strunge havde ladet sin søn deltage aktivt i jagten - en praksis, der i øvrigt ikke er usædvanlig.

Ikke desto mindre skriver den anonyme anmelder bl.a. i sin underretning til kommunen, at vedkommende "finder det stærkt bekymrende at Jacob har medbragt sin daværende 9-årige søn Lasse på storvildtjagt i Afrika," og betragter det som "uansvarligt at lade en 9-årig dræbe et stykke vildt." Derudover sammenlignes det, at tage drengen med på jagten, med at medbringe et barn til "en stripklub, en bar for at drikke alkohol eller et kasino for at spille hasard."

Massiv opbakning fra i hundredvis af jægere

Selv er Jacob Strunge dybt rystet over underretningen, hvor en anonym person har tilladt sig at dømme ham som forælder.

- Vi er jo en fuldstændig normal og velfungerende familie, som pludselig bliver beskyldt for at udsætte vores barn for evt. mistrivsel af en anonym person, som vi formoder slet ikke kender os. Vedkommende tillader sig at dømme mig som far for store naturoplevelser, vi har givet vores børn. Det gør mig både vred, skuffet og ked af det, siger Jacob Strunge, som er indehaver af det internationalt anerkendte firma Trophy Art i Vejen.

Det er ingen hemmelighed at det har været en hektisk uge for familien Strunge. Det hele begyndte med det glade opslag på facebook i juleferien, som så i denne uge resulterede i en underretning og indkaldelsen til samtale. Efterfølgende lagde Jacob Strunge både brevet og hele underretningens ordlyd ud på sin facebook-side – og blev meget hurtigt bakket op af i hundredvis af jægere, da hans budskab gik viralt.

- Der har været en helt overvældende opbakning og støtte fra jægerstanden til mig og min familie. Det er virkelig noget, der betyder noget for os, understreger Jacob Strunge.

Sagen blev lukket efter samtalen

Samtalen med kommunen fandt sted i går, torsdag den 6. januar, og efter aftale med Jacob Strunge har Danmarks Jægerforbund ikke omtalt sagen før efter denne samtale. I stedet er han blevet tilbud rådgivning forud for mødet med kommunen, for der kan ikke herske tvivl om, at Strunge-familien på intet tidspunkt har foretaget sig noget ulovligt. Selve jagten er foregået med en professionel jagtguide, hvor far og to sønner sammen har fået én af mange unikke natur- og jagtoplevelser, som livet som jæger kan byde på - naturligvis inklusiv skydetræning og sikker våbenhåndtering.

- Samtalen forløb stille og roligt, det gik nogenlunde som forventet og vi fik mulighed for at forklare hvordan tingene faktisk hænger sammen, samt mulighed for at beskrive den arv og det miljø, som vores sunde drenge jo vokser op i. Jeg er godt klar over at de er nødt til at reagere og vurdere på alle underretninger. Men når det er sagt, så er det en meget ubehagelig situation og faktisk krænkende at skulle stå til regnskab for en myndighed omkring sit forældreskab, baseret på sunde, aktive interesser, som er taget ud af en større kontekst. Samtidig undrer vi os over om kommunen måske kunne have handlet og vurderet anderledes, fortæller Jacob Strunge.

Selve det, at Vejen kommune valgte at indkalde familien til en samtale på baggrund af underretningen, er standardprocedure, idet en kommune ifølge servicelovens §155 stk. 2 har pligt til - inden for 24 timer - at "vurdere, om barnets eller den unges sundhed eller udvikling er i fare, og om der derfor er behov for at iværksætte akutte foranstaltninger over for barnet eller den unge."

Det må formodes, at den anonyme anmelder i sin underretning har skelet til servicelovens § 154, som ordret hedder:

"Den, der får kendskab til, at et barn eller en ung under 18 år fra forældres eller andre opdrageres side udsættes for vanrøgt eller nedværdigende behandling eller lever under forhold, der bringer dets sundhed eller udvikling i fare, har pligt til at underrette kommunen."

- Vi finder aldrig ud af hvem det var, der anmeldte os, og det kan også være lige meget nu. Mødet med Vejen kommune sluttede med at sagen blev lukket uden yderligere tiltag, og nu handler det for os om at få skabt balance i familien igen. Det, der er blevet sat i værk i dén her sag, har ikke været for barnets tarv. Vi er nu registreret i et system de næste fem år, på baggrund af en anonym og uretmæssig underretning, hvilket kan få yderligere konsekvenser for vores familie, skulle det ske igen. De sidste fire dage har ikke været særlig sjove for os, slutter Jacob Strunge.

Kutyme at indkalde alle til samtale

I en mail til JydskeVestkysten skriver Vejen kommunes direktør for børn og familie, Morten Oldrup, at såfremt underretninger ikke giver anledning til en akut foranstaltning, vil forældrene blive indkaldt til en samtale.

- Samtalen skal ses som en partshøring efter forvaltningslovens paragraf 19, hvor forældremyndighedsindehaverne har mulighed for at kommentere på underretningen. Det kan også ses som deres retssikkerhed i, at de er bekendt med de oplysninger, der indgår omkring dem og deres børn, skriver han til avisen.

Morten Oldrup bekræfter desuden overfor JydskeVestkysten, at det i Vejen kommune er kutyme at indkalde alle til samtale. Uanset underretningens karakter.