OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.

Jagten på børns naturdannelse - Når skolebørn møder jægeren

Følg en gruppe 4. klasses skolebørn, der tager med på jagt og lærer om naturen undervejs. Friluftsrådets film, "Når skolebørn møder jægeren," viser fornemt hvordan jægere åbner børnenes øjne for naturens skatkammer. Det handler om begrebet Naturdannelse!

Tekst: Jacob Munkholm Jensen
Foto: Maja Bugge

Som en del af projektet Børns Naturdannelse udgiver Friluftsrådet i løbet af de kommende måneder en række små inspirationsfilm med udgangspunkt i børnenes univers. Én af filmene bærer titlen "Når skolebørn møder jægeren," og tager udgangspunkt i en 4. klasses oplevelser af at være med jægere fra Bliv NaturligVis på jagt. Bliv NaturligVis er et formidlingsprojekt skabt i et samarbejde mellem Danmarks Jægerforbund og Danmarks Sportsfiskerforbund, støttet af Nordea-fonden.

Du kan se filmen, som er indsat over denne artikels overskrift.

Anledningen er projektets fokus på begrebet naturdannelse, der handler om vores forhold til naturen, og hvordan dette forhold bliver formet og styrket hos børn. De i alt ni film henvender sig til alle, der har med børn at gøre, og ambitionen er at introducere til naturdannelse i teori og praksis og give inspiration til hvordan man kan give børn værdifulde oplevelser i naturen. Og her rammer filmen om børnene og de to jægere fra Bliv NaturligVis fuldstændig plet. I løbet af filmens blot syv minutter og tyve sekunder kommer vi alle naturdannelsens fem elementer igennem, og vi nyder interaktionen mellem jægerne og børnene, deres nysgerrighed og de erkendelser, de opnår undervejs.

Seks af de planlagte ni film er allerede udgivet, og dem kan du se her.

Ifølge Pernille Friis Brødsgaard, som er projektleder i Friluftsrådet, blev selve begrebet Naturdannelse defineret og afklaret sammen med Center for Børn og Natur, i første del af projektet som fandt sted sidste år.

- I Friluftsrådet har vi i mange år sagt, at børn skal UD, og at de skal lære noget om naturen. Med naturdannelsesbegrebet kigger vi bredere på børns forhold til naturen, f.eks. også på følelser og etik. Både de kropslige og fysiske erfaringer og de mere indre relationer til naturen er vigtige, og de understøtter og påvirker i høj grad hinanden. Det, jægerne fra Bliv NaturligVis kan, er noget helt særligt, og de giver børnene en unik totaloplevelse af naturen, forklarer Pernille Friis Brødsgaard.

Detaljerne om de fem forbundne elementer - det materielle, det erfaringsbaserede, det kognitive, det følelsesmæssige og det filosofiske - kan du læse mere om i denne fagrapport.

Artiklen fortsætter under figuren.

Når man f.eks. tager en gruppe børn med på jagt, sådan som de to Bliv NaturligVis-jægere gør i filmen her, så giver man plads til en bredere naturdannelse hos børnene.

- Når børnene kommer ud, og når de kommer ud og oplever naturen i andre sammenhænge end de måske plejer, så sker der noget helt særligt. De lærer på en anden måde, de husker på en anden måde og oplevelsen vækker helt nye følelser og måske også holdninger hos dem, fastslår Pernille Friis Brødsgaard.

Hele projektet ventes afsluttet i 2022, og i løbet af foråret udkommer en rapport, der udfolder naturdannelse yderligere med udgangspunkt i de praksiseksempler som også ses i filmene. Du kan læse mere om projektet Børns Naturdannelse på Friluftsrådets hjemmeside her. Projektet er støttet af Aage V. Jensens Naturfond.