Jeg har ikke gyldigt våbenpas og skal på jagtrejse til udlandet - hvad gør jeg?

Jagtrejsen er bestilt. Kufferten pakket. Men våbenpasset mangler. Hvad skal du gøre, hvis du ikke har et våbenpas, når du skal rejse med våben? Besvarelsen herunder inkluderer scenarierne: Du har ikke våbenpas og kan ikke nå at få det. Du skal have lyddæmper med, og den kan ikke skrives i våbenpasset. Du skal have natsigtekikkert med, og den kan ikke skrives i våbenpasset.

Helt rolig. Vi har her beskrevet, hvordan du trods manglen på våbenpas stadig kan komme af sted på din jagtrejse eller af sted til skydekonkurrencen i udlandet, uanset om det drejer sig om at medbringe riflede våben, haglvåben (eller lyddæmpere).

Når du skal ud at rejse med dine våben, skal du have disse våben skrevet ind i det blå EU våbenpas, og du skal sørge for, at dette er gyldigt. Men hvad nu hvis du ikke er i besiddelse af et gyldigt våbenpas f.eks. fordi ekspeditionstiden på oprettelse/fornyelse af våbenpasset hos politiet kan være meget lang, eller fordi din lyddæmper eller natsigtekikkert ikke kan komme i passet, skal du så aflyse rejsen?

Såfremt din rejse ikke strækker sig over en længere periode end maksimalt tre måneder, kan du deklarere våbnene ved ud- og indrejse af Danmark. Uanset om du skal rejse inden for eller uden for EU's grænser, skal du udfylde en tolddeklarationsblanket fra Politiets hjemmeside, og aflevere den til nærmeste toldekspedition ved ud- og hjemrejse.

Du kan ansøge om at føre våben over grænsen på Politi.dk. Der kan være tilfælde, hvor den manuelle våbendeklaration fortsat kan anvendes, eksempelvis hvis du ikke har NemID. Blanketten er oprindeligt udformet til at gælde lande uden for EU, men gælder altså nu også inden for EU.

Når du rejser ud af Danmark, skal du forbi én af Skats toldekspeditioner. De vil så stemple blanketten og sende den til dit lokale politi. Samme procedure skal du igennem, når du kommer hjem til Danmark. Du kan finde placeringer og åbningstider på landets toldekspeditionskontorer. 

Det er også Skats kontorer, du skal henvende dig til, hvis du har spørgsmål om denne del af processen.

Specielt for Sverige: Ved rejse med våben til Sverige, skal du ud over ovenstående også deklarere dine våben på det Svenske toldvæsens (Tullverket) hjemmeside. Du skal altid deklarere dine våben ved Tullverket, ligegyldigt om du har EU våbenpas eller ej. 

Specielt for Norge: Ved ind- og udrejse med våben til og fra Norge skal du udfylde en blanket som du finder HER.  Dette fritager dig ikke for den ovenstående procedure over for de danske myndigheder.

Specielt for Tyskland: Ved ind- og udrejse med våben til og fra Tyskland kan du inden fremmøde ved de tyske toldmyndigheder med fordel have udfyldt denne blanket. (02-09-2020 det er endnu ikke lykkedes os at skaffe en ny elektronisk blanket, så indtil videre kan du henvende dig fysisk ved de tyske toldmyndigheder - ikke politiet!) Dette fritager dig ikke for den ovenstående procedure over for de danske myndigheder.

Specielt for Polen: Ved ind- og udrejse med våben til og fra Polen skal du inden fremmøde ved de polske toldmyndigheder have ansøgt om tilladelse til at indføre dine jagt våben i landet. Du kan læse mere på den polske ambassades hjemmeside (på engelsk). Dette fritager dig ikke for den ovenstående procedure over for de danske myndigheder.

Øvrige lande: Normalt vil der kræves en tolddeklaration ved ind- og udrejse til besøgs landet, hvorimod rejse med våben i transit igennem EU-lande ikke kræver tolddeklaration i transitlandene.

Husk at mange lande kræver en dokumentation for formålet med rejsen, f.eks. en jagt invitation eller en tilmelding til en skydekonkurrence i besøgs landet.

Danmarks Jægerforbund arbejder derudover på, at du i fremtiden kan få optaget din lyddæmper direkte i våbenpasset.