OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 10. juni 2022

Hvad betyder udbrud af Newcastle Disease for jægerne?

Beskyttelses- og overvågningszoner kan have betydning, hvis man ønsker at udsætte fjervildt i zonerne, eller føre fjervildt ind eller ud af zonerne.

Tekst og Foto: Lene Midtgaard

I sidste uge kunne man konstatere det første udbrud af Newcastle Disease i 17 år. Konkret var der tale om to forskellige udbrud i tamfjerkræbesætninger ved Næstved på Sjælland.

Da Newcastle Disease er en meget smitsom og alvorlig virussygdom hos fjerkræ, er begge fjerkræhold blevet aflivet og der er oprettet en 3 km beskyttelseszone og en 10 km overvågningszone omkring de lokaliteter hvor udbruddene har været.

For jægerne kan dette have betydning, hvis man ønsker at udsætte fjervildt i zonerne, eller føre fjervildt ind eller ud af zonerne. Derfor er det vigtigt at orientere sig omkring hvorvidt man er beliggende i en zone inden man planlægger at sætte fjervildt ud i naturen.

Aktiviteter som indebærer flytning af fjervildt eller udsætning skal i hvert enkelt tilfælde risikovurderes, og det er den enkeltes eget ansvar at kontakte Fødevarestyrelsen, med henblik på at få denne risikovurdering foretaget.

Danmarks Jægerforbund følger sagen.