Offentliggjort den: 10. juni 2022

Hvad betyder udbrud af Newcastle Disease for jægerne?

Beskyttelses- og overvågningszoner kan have betydning, hvis man ønsker at udsætte fjervildt i zonerne, eller føre fjervildt ind eller ud af zonerne.

Tekst og Foto: Lene Midtgaard

I sidste uge kunne man konstatere det første udbrud af Newcastle Disease i 17 år. Konkret var der tale om to forskellige udbrud i tamfjerkræbesætninger ved Næstved på Sjælland.

Da Newcastle Disease er en meget smitsom og alvorlig virussygdom hos fjerkræ, er begge fjerkræhold blevet aflivet og der er oprettet en 3 km beskyttelseszone og en 10 km overvågningszone omkring de lokaliteter hvor udbruddene har været.

For jægerne kan dette have betydning, hvis man ønsker at udsætte fjervildt i zonerne, eller føre fjervildt ind eller ud af zonerne. Derfor er det vigtigt at orientere sig omkring hvorvidt man er beliggende i en zone inden man planlægger at sætte fjervildt ud i naturen.

Aktiviteter som indebærer flytning af fjervildt eller udsætning skal i hvert enkelt tilfælde risikovurderes, og det er den enkeltes eget ansvar at kontakte Fødevarestyrelsen, med henblik på at få denne risikovurdering foretaget.

Danmarks Jægerforbund følger sagen.