OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 08. november 2022

Ny fokus på faunakriminalitet - både på TV og i Bruxelles

Op imod lancering af en DR-serie om havørnedrab på Tåsinge vedtager FACE en enstemmig holdning til faunakriminalitet: Absolut nultolerance! DJ fastholder desuden krav om bedre udnyttelse af strafferammen og styrket efterforskning i Danmark.

Tekst: Jacob Munkholm Jensen

Faunakriminalitet kommer igen i vælten, når første afsnit af serien "Ørnedræberne - En knivspids kan slå en voksen mand ihjel" løber over skærmen på DR2 søndag aften kl. 21.00. Over fire afsnit vil DR-journalisten Zissel Kjertum-Mohr i samarbejde med tidligere drabschef i Københavns politi, Jens Møller Jensen, forsøge at opklare mysteriet om fem havørne, som er blevet dræbt med den ekstremt farlige nervegift cabofuran på Tåsinge. Men hvem kan dog finde på sådan noget? Og hvorfor? Det er de spørgsmål, journalisten og den tidligere drabschef sætter sig for at besvare.

Uanset hvad de to opklarer undervejs, vil serien unægtelig komme til at sætte spotlight på de faunaforbrydelser, som desværre stadig dukker frem en gang imellem. Og godt det samme, mener Danmarks Jægerforbunds formand, Claus Lind Christensen:

- Der skal ikke herske nogen tvivl om vores holdning til den type forbrydelser. Det er rent ud sagt noget svineri. Jægerforbundet har længe ment, at der skal tilføres flere ressourcer til opklaringsarbejdet i forbindelse med faunakriminalitet, og at strafferammen skal udnyttes bedre, lyder det fra formanden, som også har argumenteret for en model, hvor hver politikreds får en specialist, der har et højt vidensniveau inden for feltet.

I et åbent brev til pt. fungerende miljøminister Lea Wermelin og daværende justitsminister Nick Hækkerup blæste de store grønne organisationer, heriblandt jægerforbundet, allerede tilbage i efteråret 2020 til kamp mod faunakriminaliteten.

"Vi er bekymrede over de tilbagevendende eksempler på faunakriminalitet i Danmark. Ofte oplever vi grove overtrædelser af både jagtlovens og naturbeskyttelseslovens bestemmelser om fredede arter. Det være sig bevidst forgiftning af rovfugle, bevidst nedskydning af fredede pattedyr og grove overtrædelser af jagtloven ved f.eks. nedskydning af arter i fredningsperioder, uden for jagttiden eller krybskytteri," hed det bl.a. i brevet. Og det er en holdning, der stadig, nu to år senere, er aktuel.

FACE strammer retorikken

På den netop afholdte generalforsamling i FACE, European Federation for Hunting and Conservation, blev en ny og styrket holdning til netop faunakriminalitet enstemmigt vedtaget. Selvom FACE i mange år reelt har praktiseret nultolerance i forhold til denne type kriminalitet, har den nye udmelding alligevel forstærket fokus på emnet og én gang for alle cementeret signalet om absolut nultolerance. Konkret er der formuleret fire overskrifter:

  • Stærk tilhænger af nultolerance over for faunakriminalitet
  • Ønske om en bedre forståelse af de dybere årsager, der fører til faunakriminalitet, som grundlag for at beslutningstagere på passende vis kan udforme politiske reaktioner og lovgivning
  • En appel til beslutningstagere om at samarbejde med jægerne med henblik på at bekæmpe faunakriminalitet
  • At støtte behovene for effektiv og tilstrækkelig håndhævelse af lovgivningen vedrørende vildtkriminalitet

Du kan læse hele pressemeddelelsen fra FACE her.

Generalforsamlingen blev afholdt i Bruxelles, og på dagsordenen var desuden en ny strategi for FACE med en vision om et Europa rigt på biodiversitet og jagtmuligheder. FACE er en sammenslutning af 37 europæiske jagtorganisationer, som tilsammen repræsenterer syv millioner europæiske jægere.