OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 07. november 2022

DJ til FACE-møder i Bruxelles

DJ-formand Claus Lind Christensen og jagtfaglig chef Niels Søndergaard deltog i den årlige generalforsamling i FACE samt tilhørende møder og konferencer. Alt sammen afholdt i Bruxelles.

Tekst og Foto: Niels Søndergaard

Forleden samledes lederne af de 37 europæiske jægersammenslutninger - heriblandt Danmarks Jægerforbund - i Bruxelles for at åbne årets generalforsamling i FACE, European Federation for Hunting and Conservation. 

På dagsordenen var bl.a. en ny strategi for FACE med en vision om et Europa rigt på biodiversitet og jagtmuligheder. Den nye mission er at promovere jagt og naturbevarelse i Europa. Dermed er der sat en ny retning for Europas 7 millioner jægere. Et væsentligt fokuspunkt for præsidenten for FACE, Torbjörn Larsson er behovet for at Europas jægere står sammen og ikke peger fingre ad hinanden. En stærk og indflydelsesrig stemme fra jægerne i Europa er afgørende for jagtens fremtid. 80 pct. af de regler og love, som påvirker jagt og naturbevarelse, kommer fra EU. Netop derfor er det afgørende at jagtinteresserne er stærkt repræsenteret i EU.

Særlige fokusområder for den nye strategi er:

  • Den stigende urbanisering
  • Den positive indvirkning jagt kan have med respekt for naturbevarelse, økonomi og dets sociale/kulturelle værdi og behovet for at blive bedre kommunikere omkring dette
  • Vigtigheden af at kommunikere med en forenet, stærk og klar stemme
  • Den negative opfattelse af jagt fra det generelle samfund.

Strategien er båret af tre søjler med særskilte mål:

  • FACE (det organisatoriske og sammenhold imellem landene)
  • Jagt og naturbevarelse
  • Samfund

Den nye strategi for FACE har været længe undervejs, og de første indledende dele tog Claus Lind Christensen initiativ til, da han sad i bestyrelsen for FACE.

FACE er europæiske jægeres stemme. FACE, der repræsenterer interesser, værdier og behov hos Europas 7 millioner jægere, er en international interesseorganisation med medlemmer bestående af nationale jægerforbund fra 37 europæiske lande. Et af FACE’s primære mål er at samle medlemmernes fælles interesser for at fremme bæredygtig jagt og naturbevaring. Mangfoldigheden af jagttraditioner er en styrke, som FACE er forpligtet til at bevare.

#SignForHunting – Fremtidens jagt er under pres

Europas natur er under pres og mange arter er i tilbagegang. Det kalder på handling. Når og hvor vi kan, arbejder jægere for at sikre en stærk fremtid gennem involvering i naturbeskyttelse hver eneste dag i hele Europa.

Nogle politikere modarbejder dog jagt i Bruxelles. Vigtige jagttraditioner begrænses unødigt. Der lægges f.eks. pres på for at suspendere jægeres regulering af bestanden af store rovdyr i visse lande, selv når jægerne har været nøglen til genoprettelsen af populationerne og jagten er bæredygtig.

Hvis det lykkes, vil resten af Europa og de store rovdyr lide. Jagt fremstilles endda som en af de primære trusler mod naturen på trods af klare beviser på det modsatte. Der advokeres aktivt for at afskaffe størstedelen af de regionale jagtformer på tværs af Europa. Nogle lovgivere har endda foreslået helt at afskaffe jagt (og fiskeri) på 10 pct. af EU’s landområder, hvor det udpeges som strengt beskyttet natur. At undgå dette forudsætter en stærk og vedvarende lobbyindsats i EU.

FACE har startet underskriftindsamlingen #SignForHunting. Ved at bidrage med din underskrift, styrker du jagtens stemme i Europa. For at sikre at lobbyindsatsen får den nødvendige tyngde, vil en støtte igennem mange underskrifter fra EU's jægere og andre, der støtter jagt, have stor betydning.

Alle kan underskrive, så vi opfordrer alle jægere til at få deres netværk til at støtte op om jagtens interessevaretagelse ved at underskrive. Ved at scanne nedenstående QR-kode eller klikke i linket her kommer man automatisk ind på underskriftsiden.