OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 07. september 2022

FACE arbejder på at få Bruxelles til at lytte

Sammenslutningen af europæiske jægere, FACE, er godt i gang med sin underskriftsindsamling, der skal afleveres i Bruxelles efter den 25. oktober.

Tekst: Morten Sinding-Jensen

Underskriftsindsamlingen og den dertilhørende kampagne tager udgangspunkt i, at jægerne er en del af en sund natur med stor biodiversitet, og dermed også er en del af løsningen på de udfordringer der findes.

Et centralt element i denne kampagne er, at en meget stor del af den nationale lovgivning på jagtområdet i Europa tager afsæt i EU-lovgivning, hvorfor EU’s generelle holdning til jagten og jægerne spiller en meget stor rolle for, hvilken indflydelse jægerne har og i fremtiden får på centrale lovgivningsmæssige områder for jagten.

Selv om mange jægere i hele Europa bidrager positivt til naturen og biodiversiteten, arbejder nogle politiske beslutningstagere i Bruxelles ifølge FACE dog imod jagten og beskylder den for at være en af de vigtigste trusler mod naturen, på trods af klare beviser for det modsatte.

Danmarks Jægerforbund arbejder for vildtet, jagten og jægerne. Vi er på vildtets side, og det er derfor vores opgave at være overalt, hvor der træffes beslutninger, der kan have indflydelse på jagten. Derfor støtter vi op om Sign for Hunting-kampagnen.

Ni konkrete krav

  • Vi ønsker et Europa, der er rigt på biodiversitet for alle
  • Vi ønsker, at naturpolitikken tilskynder jægernes naturbeskyttelse, herunder i beskyttede områder
  • Vi ønsker, at EU's naturlove giver resultater for økosystemer og levesteder for småvildt, især i vådområder og i landbrugsområder
  • Vi ønsker en mere objektiv og evidensbaseret tilgang til jagt, herunder regionale jagttraditioner
  • Vi ønsker nøjagtige vurderinger af store rovdyrs bestande baseret på passende kriterier og en procedure for at ændre deres liste-placering under habitatdirektivet
  • Vi ønsker, at jægere anerkendes som værende en del af løsningen til naturbeskyttelse, ikke problemet
  • Vi ønsker at love og beslutninger, der påvirker jagt, skal være retfærdige og levere klare fordele i respekt for nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet
  • Vi ønsker, at vores kulturarv skal respekteres, hvilket er afgørende for fremtiden for et mangfoldigt Europa og for at berige de enkelte borgeres liv
  • Vi ønsker, at Bruxelles bringer denne dagsorden op på internationalt niveau, fordi EU har en stærk indflydelse på globalt plan

Giv din mening til kende

Du kan læse mere om kampagnen på www.SignForHunting.com, hvor du også kan give din støtte, hvis du ønsker det, til kampagnen ved at deltage i underskriftsindsamlingen.

I skrivende stund er der indsamlet lige over 100.000 underskrifter.

Underskriftsindsamlingen slutter 25. oktober.