OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.

Begivenhedsrige dage i FACE

To komprimerede dage i Bruxelles efterlader indtrykket af, at FACE arbejder målrettet på at sikre de europæiske jægere størst mulig indflydelse i EU. Dagene bød både på ekskursion til et agerhønseprojekt, Intergroup-møde i EU-Parlamentet og på generalforsamling i FACE med bl.a. valg af ny præsident.

Tekst: Morten Sinding-Jensen, Danmarks Jægerforbund

Endnu en gang havde administrationen i FACE skruet et spændende program sammen for de mange repræsentanter for de europæiske jagtorganisationer, herunder Jægerforbundets formand, Claus Lind Christensen, jagtfaglig chef Niels Søndergaard og nærværende skribent.

Fokus på markvildtet

Tirsdagen blev indledt med en ekskursion til Ramskapelle ikke langt fra kysten i Belgien. Her var formålet at vise deltagerne et internationalt demonstrationsprojekt med fokus på at øge biodiversiteten til gavn for det trængte markvildt og især agerhønsene.  

Senere på dagen gik turen så til EU-Parlamentet til en ’Intergroup session’ under titlen ”The next CAP – Armageddon for hares, pheasants & Co.?”. Mødet var arrangeret af intergruppen i EU-Parlamentet, der beskæftiger sig med jagten i Europa. Her blev der diskuteret landbrugspolitik med udgangspunkt i EU-kommissionens forslag den til kommende europæiske landbrugspolitik, den såkaldte CAP.

Diskussionen gik naturligvis på, om EU-Kommissionens forslag til ny landbrugspolitik i tilstrækkelig grad tager hensyn til markvildtet, og hvilke forbedringstiltag der i givet fald kan arbejdes for. 

FACE-møder hele dagen

Hele onsdagen gik med åbent bestyrelsesmøde og FACE-generalforsamling. Det betyder i praksis, at der er den samme dagsorden til begge møder, men at de egentlige diskussioner og eventuelle gæster deltager i det åbne bestyrelsesmøde, mens FACE-generalforsamlingen konfirmerer anbefalingerne fra det første møde.

Det åbne bestyrelsesmøde blev indledt med en drøftelse af Dallas Safari Clubs ønske om at blive et associeret medlem af FACE. Det tog dog ikke lang tid for medlemmerne at blive enig om at byde Dallas Safari Club velkommen i FACE som associeret medlem.

Som vi bragte en nyhed om onsdag eftermiddag, afløser formanden for det svenske jægerforbund, Torbjörn Larsson, den tidligere præsident, Dr. Michl Ebner. Der blev også udpeget en ny ’Treasurer General’, altså en ny kasserer. Det bliver således hollænderen Laurens Hoedemaker, som skal løfte det ansvarsfulde hverv, hvilket vi fra dansk side er godt tilfreds med. Der blev også udpeget vicepræsidenter til bestyrelsen.

Her blev Claus Lind Christensen genvalgt, men det skal afklares i Nordisk Jægersamvirke, hvor længe den danske formand skal besidde posten, da den forventeligt går videre til Norge, som står for tur til at repræsentere NJS i FACE. I Norge afventes dog et formandsvalg, inden der bliver klarhed over situationen.

Økonomi og arbejdsplan

I forhold til økonomien i FACE blev det besluttet at vedtage et midlertidigt budget og udskyde den endelige vedtagelse af budgettet for 2019 til næste forår, så den nye bestyrelse med fem nye ansigter kan få lejlighed til at granske tallene og få en grundig diskussion om økonomien i FACE.

- En af knasterne er at nå til enighed om fastsættelsen af medlemslandenes kontingent til FACE. I Danmark betaler vi det, som vi skal, og vi forventer, at alle andre medlemslande også påtager sig det ansvar at være med til at sikre FACE en stabil økonomi, udtaler Jægerforbundets formand, Claus Lind Christensen.

Som de fleste andre organisationer har FACE en ’Work Plan’. Den gennemgik generalsekretæren i FACE, Ludwig Willnegger, og kunne konstatere, at man på 13 måneder har haft møde med seks EU-kommissærer og et hav af andre politikere og organisationer, hvilket indikerer en omfattende lobbyvirksomhed.

Willnegger konstaterede også, at FACE-teamet arbejder godt og dækker alle fagområder. Endelig konstaterede generalsekretæren, at man er meget tilfreds med placeringen af de nye administrationslokaler tæt på EU-Parlamentet.

Der var naturligvis også en gennemgang af alle de store sager, som FACE arbejder med for øjeblikket: Store rovdyr, internationale aftaler, trækfugle, bly i ammunition, landbrugspolitik, FACE Biodiversity Manifesto, EU-Parlamentsvalget i 2019, sammensætningen af en ny jagt-Intergroup efter parlamentsvalget og kommunikationsaktiviteter.

Jægerne er EU’s øjne og ører!

Under formiddagens møde dukkede en meget travl EU-kommissær for sundhed og fødevaresikkerhed op og holdt et kort, men meget positivt oplæg set med jægerøjne.

Vytenis Andriukaitis havde meget store respekt for jægerne og betragtede dem som EU-Kommissionens øjne og ører i naturen i forhold til at opdage mistænkeligheder som f.eks. sygdomme i vildtbestande.

Han lagde stor vægt på, at jægerne er observante og indrapporterer til myndighederne, hvis der er tegn på udbrud af fugleinfluenza, afrikansk svinepest, rabies og andre sygdomme, og derved kan være med til at begrænse spredningen. Jægerne kan naturligvis også gennem forvaltningen af vildtbestandene spille en stor rolle.

Også fra Alexandre Czajkowski, der præsenterede OMPO’s (European institute for the management of wild birds and their habitats) rapport om Annex II fugle, var der ros til jægerne for, at de leverer vigtige data om arternes bestandsstatus til arbejdet med fuglebeskyttelsesdirektivet. Han opfordrede til, at der indrettes systemer, så alle europæiske jægere kan indrapportere alt nedlagt vildt – præcis som vi gør i Danmark.

Jægerforbundet er optimistiske

- Det var to dage med fart på, men også to dage, der helt klart viser nødvendigheden af FACE som en organisation, der på europæisk plan kan bidrage aktivt til den helt nødvendige jagtlobbyisme i EU, især taget den stærke antijagt-lobby in mente, understreger Jægerforbundets formand, Claus Lind Christensen og fortsætter:

- Jeg er efter disse to dage fortrøstningsfuld i forhold til fremtiden for FACE. Den politiske indsats er meget tilfredsstillende og med Torbjörn Larsson for bordenden er jeg overbevist om, at der også vil komme helt styr på både organisationen og økonomien i FACE. Endelig vil jeg fremhæve det stærke bånd mellem de nordiske lande i Nordisk Jægersamvirke.