OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 12. august 2022

Ducktubes – dur, dur ikke?

I 2021 indledte Danmarks Jægerforbund sammen med de øvrige organisationer i Waterfowlers’ Network et internationalt citizen science projekt med fokus på at undersøge forskellige andearters anvendelse af kunstige reder som eksempelvis ducktubes, shelters og redekasser.

Tekst og Foto: Lene Midtgaard

I 2021 indrapporterede danske jægere resultater fra i alt 147 kunstige andereder. Størstedelen af rederne var ducktubes, men der blev også indrapporteret data fra redekasser, som typisk er hængt op til hvinænder, og sheltere, som skal hjælpe edderfuglene til bedre ynglesucces ved at formindske prædation på den rugende hun og æggene.

Af de indrapporterede andereder havde 61 pct. været benyttet af ænder. I stort set alle tilfælde var det gråænder, som havde etableret reder i ducktubes. De benyttede reder resulterede i et kuld ællinger i 55 pct. af de benyttede reder, og nogle reder var endda leveringsdygtige i mere end et kuld i løbet af ynglesæsonen. At ænderne er glade for ducktubes bekræftes yderligere af, at der på 34 pct. af de indrapporterede lokaliteter ikke ynglede ænder, før den kunstige rede blev sat op.

Del erfaringer fra 2022

Undersøgelsen fortsætter i 2022, og nu, hvor ændernes ynglesæson er ovre, er det tid til at indsamle årets resultater. Har du opsat en eller flere kunstige andereder, ducktubes, redekasser, edderfuglesheltere eller noget helt fjerde, og har du lyst til at bidrage med din viden, kan du dele din viden med projektet her. Du må meget gerne besvare spørgeskemaet, også hvis der ikke har været ænder i de opsatte reder.

Har du endnu ikke opsat kunstige andereder, kan du nå at være med endnu, da Waterfowlers’ Network fortsætter undersøgelsen de kommende år.

Hvad går projektet ud på?

Projektets hovedformål er at undersøge, om opsætningen af kunstige reder til ænder kan hjælpe de lokale ynglebestande. Derfor indsamler vi både viden om redernes udformning og placering, forvaltningen af lokaliteten og om de arter, som yngler i rederne – også selvom der skulle dukke andet end ænder op. Resultatet af yngleforsøget udgør naturligvis også en væsentlig del af undersøgelsen, så du skal ikke udfylde spørgeskemaet, før ynglesæsonen er slut.

Projektet startede i 2021 og forventes at fortsætte i mindst fem år. Du kan læse mere om projektet på Waterfowlers’ Networks hjemmeside (på engelsk) eller på projektsiden Overvågning af kunstige andereder.

Nationale resultater vil blive offentliggjort løbende, og senere vil vi foretage en samlet analyse af data fra samtlige partnerorganisationer, så vi får samlet viden fra Danmark, Finland, Tyskland, Holland, England (UK) og Irland.