OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 14. februar 2022

DJ hilser ny sprøjtemiddelstrategi velkommen

Politisk flertal er enige om en ny sprøjtemiddelstrategi, der skal nedsætte sprøjtemidlers belastning af miljø og natur med over en fjerdedel. DJ hilser forbud mod brug af midlet glyphosat som høsthjælp velkomment. Forbuddet vil gavne både planter, insekter og vildtet.

Tekst: Jacob Munkholm Jensen

Det var et bredt politisk flertal, som forleden kunne fremlægge en politisk aftale om en ny sprøjtemiddelstrategi for perioden 2022-2026. Regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, Liberal Alliance og Kristendemokraterne står alle bag strategien og den dertilhørende handlingsplan.

Kort sagt handler det om at reducere mængden af sprøjtemidlers belastning på naturen, når landbruget bekæmper ukrudt, skadedyr og svampesygedomme på de danske marker. Ifølge Miljøministeriet skal strategien styrke beskyttelsen af vandmiljøet, grundvandet og biodiversiteten samt danskernes sundhed og fødevaresikkerhed ved at bringe belastningen fra landbrugets sprøjtemidler ned med 27 procent i forhold til den nuværende strategi.

Væk med glyphosat som høsthjælp

Danmarks Jægerforbund arbejder for at genoprette landets markvildtbestande, og i den sammenhæng ses sprøjtemiddelstrategien som et skridt i den rigtige retning. Formand for jægerforbundets markvildtudvalg, Jens Venø Kjellerup, hæfter sig især ved forbuddet mod brug af sprøjtemidlet glyphosat som høsthjælp i foderafgrøder.

- Nedsprøjtning af afgrøderne fjerner nemlig også den plantevækst på markerne, som kunne have været til gavn for insekter, pattedyr og fugle efter høst. Derfor er vi meget tilfredse med initiativet, lyder det fra udvalgsformanden.

Glyfosat er et ukrudtsmiddel (herbicid), der optages gennem blade og skud. Ifølge Miljøstyrelsen tegner landbruget sig for langt størstedelen af det danske forbrug af glyphosat, som blev tilladt i Danmark i 1975.

Næste skridt: Forbud mod nedvisning af stubmarker

Jens Venø Kjellerup udtrykker desuden også tilfredshed med planerne om at belyse miljømæssige og erhvervsøkonomiske konsekvenser ved brugen af sprøjtemidler til nedvisning af afgrøder med henblik på at tage stilling til mulig regulering.

- Et naturligt næste skridt må være et forbud mod nedvisning (dvs. at sprøjte med kemiske midler, red.) af stubmarker og efterafgrøder frem til foråret, forud for vårsåede afgrøder. Det er en unødvendige nedvisning af plantevækst på markerne, som er til stor skade for pattedyr og fugle gennem vinteren. Det er en pointe, som jægerforbundet har gjort opmærksom på i en række høringssvar høringssvar, siger Jens Venø Kjellerup.

Sprøjtemiddelstrategi 2022-2026 omfatter alle brugere af sprøjtemidler, både jordbrugserhverv, golfbaner, offentlige myndigheder og private haveejere samt forbrugere, fødevarevirksomheder og forhandlere af sprøjtemidler. Initiativerne i strategien udmøntes under fem indsatsområder:

  1. En rekordlav pesticidbelastning
  2. Stram praksis for godkendelser til beskyttelse af grundvandet
  3. En mere målrettet kontrol
  4. Forskning og fremme af alternativer til sprøjtemidler
  5. Udbredelse af det gode landmandsskab (Integreret Plantebeskyttelse)

Læs mere om initiativerne i den politiske aftale om sprøjtemiddelstrategi 2022-2026.