OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 08. marts 2022

Bliv medlem af et netværk af tællelav - og gør en forskel

Vil du være med til at få bedre indsigt i din lokale vildtbestand? Så er der mulighed for at blive en del af et nationalt netværk af tællelav. Tællelavenes hovedformål er at jægerne engagerer sig lokalt og udfører vildttællinger. Ved at danne et tællelav kan du som jæger bidrage med vigtig viden og data om de lokale vildtbestande. På den måde styrkes datagrundlaget for jagten.

Tekst: Zacharias Jacobsen
Foto: Christian Lang Jensen

Tællinger af vildt kendes allerede fra markvildtlavene. Tællelavene adskiller sig fra markvildtlavene ved primært at være koncentreret om vildttællinger (der er dog forsat mulighed for at oprette markvildtlav - læs mere om dette tiltag her). Metoden til at udføre vildttællinger er dog den samme i begge lav. Der er overordnet to måder at tælle vildt på i et tællelav:

  • Pattedyrstællinger med projektører om aften/natten. Tællingen udføres langs en fast tællerute, 2-3 gange i det tidlige forår, hvor der primært tælles nataktive pattedy
  • Tællinger med stående hund. Her tælles der primært agerhøns og andre hønsefugle men også pattedyr

I videoen herunder kan du få et indblik i hvordan en pattedyrstælling om aften/natten udføres i praksis. Artiklen fortsætter under filmen.

Dataindsamling er vigtig for jagten

Når man tæller vildtet og indsender tallene til Danmarks Jægerforbund, bidrager man aktivt med vigtig viden og data om de lokale vildtbestande, og styrker på den måde det datagrundlag, der ligger til grund for de årlige jagttidsforhandlinger.

- Ved at samle viden om vildtbestande og deres levevilkår genererer jægerne værdifulde data for vildtforvaltningen og medvirker til at sikre, at vi opfattes som seriøse og ansvarsfulde aktører i naturforvaltningen. I flere tilfælde har vildtudbyttestatistikken i kombination med stikprøvedata fra levende bestande givet forskere et godt grundlag for at vurdere, hvorledes den givne vildtart påvirkes via det aktuelle jagtudtag. På den baggrund vurderes jagtens biologiske bæredygtighed, forklarer Niels Søndergaard, jagtfaglig chef i Danmarks Jægerforbund.

Jægerne bidrager allerede til dataindsamling, ikke kun via tællelav, men også ifm. indberetning af vildtudbytte, deltagelse i vingeundersøgelse, anskydningsundersøgelse, undersøgelse af duers yngletidspunkt og undersøgelse af alder og køn for kronvildt, mv.

Sådan danner du et tællelav

For at danne et tællelav skal man først og fremmest finde et egnet areal, hvor man vil tælle. For pattedyrstællingerne består et egnet areal primært af åbne felter, hvor det er muligt at opdage og identificere de forskellige vildtarter. Hvis en stor del af arealet f.eks. er dækket af træbevoksning, umuliggøres tællinger i høj grad. Efter der er fundet et egnet areal, udlægges der en fast tællerute på ca. 10 kilometer.

Et tællelav kan bestå af flere personer, hvoraf en er kontaktperson til Danmarks Jægerforbund. I de forskellige tællelav kan der være flere forskellige tælleruter. Det er optimalt at være 3-4 personer for at udføre en pattedyrstælling. Det skal man af hensyn til at der er en person der kører bil, to personer der lyser til hver sin side samt en der noterer observationerne (evt. en af dem der lyser). Danmarks Jægerforbund stiller det nødvendige udstyr til rådighed i form af projektører, kortmateriale, mv. Efter hver tælling indrapporteres observationerne af tællelavets kontaktperson til Danmarks Jægerforbund.

Kontakt vores vildt- og naturkonsulent

Hvis du er interesseret i at oprette et tællelav, enten som jagtforening eller individuelt medlem af Danmarks Jægerforbund. Så står jægerforbundets vildt- og naturkonsulent klar med yderligere rådgivning og hjælpe til opstart af tællelav. Henvendelse sker til Zacharias Jacobsen på mail zja@jaegerne.dk eller på telefon 51900614.