OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 14. december 2021

Jagtens sag styrkes ved øget dataindsamling

Viden og data fra jægerne er afgørende for fremtidens jagtmuligheder. Traditionelt har vi primært bidraget med data fra nedlagt vildt, men i fremtiden forventes det, at vi bidrager med mere viden og data om de levende vildtbestande. Nu igangsætter jægerforbundet en ny indsats for pattedyr. Formand for Vildtforvaltningsrådet roser initiativet.

Tekst og Foto: Niels Søndergaard og Carsten Riis Olesen

Danmarks Jægerforbund vil medvirke til at styrke vidensgrundlaget for vildtforvaltningen i Danmark, samt internationalt når det gælder trækvildt. Vi ser i den sammenhæng øget behov for indsamling af data om de levende bestandsforekomster og -niveauer for bl.a. pattedyr og enkelte fugle. Medlemmerne af Danmarks Jægerforbund udgør et kompetent og vidt udbredt korps af vidensindsamlere, og kan – som de eneste - levere datamateriale og prøver af nedlagte dyr samt øvrige værdifulde observationer som efterspørges i forskningsmiljøet.

Jægerne bidrager allerede til dataindsamling ifm. indberetning af vildtudbytte, deltagelse i vingeundersøgelse, anskydningsundersøgelse, undersøgelse af duers yngletidspunkt og undersøgelse af alder og køn for kronvildt, mv.

Grundlag for vurdering af jagtens bæredygtighed

I forbindelse med den 5-årige fredning af harer i Himmerland samt den nationale markvildtsindsats er jægerne nu også begyndt at levere data over de lokale bestande, i første omgang for agerhøne og hare, men også ræv, grævling, odder, mår mv. Lige såvel som de regionale hjortevildtgrupper hvert år bidrager med deres vurdering af de lokale bestande af då- og kronvildt.

Ved at samle viden om vildtbestande og deres levevilkår genererer jægerne værdifulde data for vildtforvaltningen og medvirker til at sikre, at vi opfattes som seriøse og ansvarsfulde aktører i naturforvaltningen. I flere tilfælde har vildtudbyttestatistikken i kombination med stikprøvedata fra levende bestande givet forskere et godt grundlag for at vurdere, hvorledes den givne vildtart påvirkes via det aktuelle jagtudtag. På den baggrund vurderes jagtens biologiske bæredygtighed.

Ny dataindsamling af pattedyr

Erfaringer fra Danmark og andre lande er, at jægerne skal kunne se at dataindsamlingen kan anvendes i den praktiske jagtudøvelse og vildtforvaltning, ellers er der ikke den nødvendige tilslutning og ejerskab.

DJ anser det for naturligt at jægernes indsats først og fremmest ligger på indsamling af data baseret på det nedlagte vildt. Anden prioritet bør være at medvirke til at skaffe bedre data om levende lokale bestande af både jagtbare og ikke-jagtbare arter.

Hovedbestyrelsen i Danmarks Jægerforbund har besluttet at igangsætte en indsats, hvor DJ vil tage ansvar for dataindsamling af pattedyr i Danmark, tilsvarende DOF’s dataindsamling knyttet til fugle. Og vi antager følgende tilgang:

  • Vildtudbytte: Fokus at styrke gældende vildtudbytteindberetning, samt vingeundersøgelse, aldersbedømmelse ved tandsnit. Samt udbygge aldersbedømmelse ved tandsnit til andet hjortevildtarter
  • Tællinger af pattedyr, udbredelse og bestands niveauer
  • Agerhøne, sneppe og andre konkrete ynglefugle
  • Indgå i projekter med andre organisationer, som f.eks. DCE´s dataindsamling knyttet til edderfugl
  • Primært fokus er på indsamling og bearbejdning af data samt at inddrage Universiteterne i et samarbejde om at konkludere på data.

Faglig viden er grundlag for kvalificeret vildtforvaltning

Jægerforbundet vil endvidere videreudvikle på vores eget dataindberetningssystem, så medlemmerne kan indtaste deres observationer af udbredelse af givne arter nemt og direkte. Den nuværende digitale platform for vildttælling skal videreudvikles for eventuelle nye tællinger. Der skal sikres lokal uddannelse i tælling (metodeimplementering) og udlægning af tælleruter mv, og der skal ske metodeudvikling i samarbejde med Universiteter.

- Det glæder mig utrolig meget at Danmarks Jægerforbund tager dette initiativ. Faglig viden er grundlaget for en kvalificeret vildtforvaltning og netop jægerne kan med de mange timer i naturen yde et uvurderligt bidrag til dette arbejde, lyder det i en kommentar fra formanden fra Vildtforvaltningsrådet, Jan Eriksen.


Læs mere om initiativet i januar måneds udgave af Jæger.