OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 31. marts 2021

Ynglende ulve skal have fred og ro

For at undgå forstyrrelser af et ynglende ulvepar skal man frem til slutningen af juli holde sig fra et mindre afgrænset område i det store naturområde Stråsø Plantage i Vestjylland.

Tekst: Naturstyrelsen

Igen i år har et ulvepar slået sig ned i Stråsø Plantage syd for Holstebro. Det konstaterer de forskere, der er ansvarlige for at overvågne ulven i Danmark, og som også kan genkende hunnen i parret. Tæveulven har tidligere ynglet netop her, og hun er selv født i området.

Ulven er en beskyttet art, og Naturstyrelsen indskrænker derfor i en periode frem til og med 31. juli færdslen for besøgende i et afgrænset område af Stråsø Plantage, så de ynglende ulve kan få fred og ro.

- Alle er velkomne til fortsat at gå en tur i området, men af hensyn til de ynglende ulve skal man holde sig fra et område afgrænset af veje i en del af Stråsø Plantage. Indskrænkningen af færdslen sker allerede nu i det tidlige forår for at tage højde for den nuværende situation med ekstraordinært mange besøgende, siger skovrider Poul Ravnsbæk fra Naturstyrelsen.

Stråsø Komplekset er et af landets største sammenhængende naturområder med skov og hede på i alt 5.200 hektar, hvoraf det område, hvor besøgende i den kommende tid skal holde sig fra, udgør omkring 275 hektar. Afgrænsningen bliver markeret med skilte og information på stedet, ligesom Naturstyrelsens ansatte vil være mere tilstede i området.

- Det er tydeligt, at ulvene har kastet deres kærlighed på et bestemt område, og i Stråsø Plantage er der rigtig god plads til både dyr og mennesker. Ulven er fredet og underlagt den strengeste beskyttelse i EU, og det indebærer blandt andet, at Danmark er forpligtet til at sikre, at den ikke bliver forsætligt forstyrret - og særligt ikke i yngletiden, siger Poul Ravnsbæk.

Det er forskere fra Aarhus Universitet, DCE-Nationalt Center for Miljø og Energi og Naturhistorisk Museum Aarhus, der er ansvarlige for at overvåge ulven i Danmark på vegne af Miljøstyrelsen.


Læs Naturstyrelsens pressemeddelelse og se kort over området md indtegnet adgangsbegrænsning.