OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 07. januar 2021

Vindmølleselskab slår plat på havjagten

I kampen om at få anlagt en stor havvindmøllepark i Smålandsfarvandet på Omø Stålgrunde bagatelliserer selskabet European Energy skadevirkningerne og påstår, at begrænset jagttid vil klare alle problemer. Men i virkeligheden drejer det sig slet ikke om jagt.

Tekst: Jacob Munkholm Jensen

Klima eller biodiversitet. Hvad er vigtigst? Sådan kan man ikke spørge, for det er en bunden opgave at løse begge udfordringer. Derfor skal vi tænke os om, og derfor bør planerne om en kommende havvindmøllepark skrinlægges. Det mener både Danmarks Jægerforbund, Dansk Ornitologisk Forening (DOF), Danmarks Naturfredningsforening (DN).

For hvis selskabet European Energy lykkes med at etablere en seks kilometer lang havvindmøllepark med 80 kæmpemøller på Omø Stålgrunde, kommer det til at gå hårdt ud over utallige vandfugle og trækfugle i almindelighed.

Lavt vand er lig billigere havvindmøller

Omø Stålgrunde i Smålandsfarvandet syd for Korsør er nemlig et vigtigt levested for tusindvis af Østersøens havfugle, som finder føde, skifter svingfjer og raster i det uforstyrrede område. Det er fløjlsand, edderfugl, sortand og adskillige andre arter, som ligger på grundene igennem efteråret og vinteren. Her er lavvandet, området ligger på fuglenes flyway og der er ro og masser af føde.

Men det lave vand gør det også billigere og lettere at opstille havvindmøller.

Det store antal fugle betyder, at Danmark er traktatligt forpligtet til at beskytte levestedet, hvilket man har forhandlet med EU om i årevis. Området, hvor vindmøllerne ønskes opstillet, er ifølge Aarhus Universitet/DCE så internationalt vigtigt for de rastende vandfugle, at det må udpeges som internationalt beskyttet Natura 2000 område. Derfor har regeringen foreløbig sat European Energys forberedelsesarbejde i området i stå, hvilket har medført en heftig debat, hvor hensynet klima og biodiversitet males op imod hinanden - og hvor jagten udpeges som syndebuk.

Jagten skal ikke kompensere for vindmøllerne

I en kampagnevideo med titlen "Red Omø Syd Havvindmøllepark", som European Energy lagde på facebook medio december, argumenterer en miljørådgiver fra selskabet for, at tabet af fugle kan kompenseres ved en begrænsning af jagten:

- Det antal, vi beregner, der kan omkomme (ved at flyve ind i vindmøllevingerne, red.), er i samme størrelsesorden som det jægerne skyder hvert år i regionen, siger rådgiveren i videoen, hvorefter budskabet lyder, at problemet kan løses ved at begrænse jagtsæsonen.

Men ret beset handler det bare ikke kun om jagten.

- En regulering af jagttider kan overhovedet ikke kompensere for den skade, en vindmøllepark vil forvolde. Der er jo kun jagttid på edderfuglehan og sortand, alle de andre arter er fredede. Det er et hult argument, som ikke har nogen gang på jorden. Det her problem kan ikke fikses ved at lade jægerne kompensere i form af begrænset jagttid. Det er meget mere end jagten, der står på spil her, siger Christian Clausen, formand for Danmarks Jægerforbunds trækvildtudvalg.

Biodiversitetskrisen er akkurat lige så alvorlig

Sammen med DOF og DN har jægerforbundet for længst gjort fælles front mod projektet på stålgrundene.

- Der er slet ingen tvivl om, at vi skal omstille til vedvarende energi. Men biodiversitetskrisen er akkurat lige så alvorlig, og den skal også løses. Etablerer man en vindmøllepark her, så går et vigtigt levested for tusindvis af fugle tabt. F.eks. fløjlsand og sortand er ekstremt forstyrrelsessårbare arter, og de vil næppe genindvandre, når først møllerne står der, siger Christian Clausen.

Se filmen, hvor Danmarks Jægerforbund og DOF tager på udflugt til Omø Stålgrunde i Smålandsfarvandet: