OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 16. december 2020

Vindmøllepark eller EU fuglebeskyttelsesområde?

Jægerforbundet, DOF og DN gør miljøministeren opmærksom på manglende dialog vedr. Omø Stålgrunde, der står overfor en udpegning som internationalt beskyttet Natura 2000 område. For til trods herfor har staten udført omfattende forberedende arbejde for en vindmøllepark.

Tekst: Jacob Munkholm Jensen

Danmarks Jægerforbund, Dansk Ornitologisk Forening (DOF) og Danmarks Naturfredningsforening (DN) har i flere år gjort fælles front i kampen mod placeringen af 80 vindmøller ved Omø Stålgrunde i Smålandsfarvandet ud for Stigsnæs i Sydvestsjælland og nord for Lolland.

Området, hvor vindmøllerne ønskes opstillet, er ifølge Aarhus Universitet/DCE så internationalt vigtigt for rastende vandfugle, at det må udpeges som internationalt beskyttet Natura 2000 område. I en længere periode har der, ifølge de tre organisationers oplysninger, derfor været en dialog mellem EU Kommissionen og Danmark om forpligtelsen under EU fuglebeskyttelsesdirektivet til at udpege farvandet som Natura 2000 område.

Uafhængigt heraf, men parallelt med denne dialog mellem EU og Danmark, har der ikke desto mindre foregået et meget omfattende forberedende arbejde for vindmølleparken. Tilsyneladende uden at man i det forberedende arbejde af myndighederne er gjort bekendt med den verserende dialog.

Forberedende arbejde spildt

- Vi finder det overordentligt ærgerligt og beklageligt, at det forberedende arbejde for vindmølleparken har været spildt, fordi man ikke har været orienteret om dialogen med EU. Ligesom vi finder det problematisk, at det forberedende arbejde med vindmølleparken omvendt kan have forsinket udpegningen af farvandet som Natura 2000 område, siger Claus Lind Christensen, formand for jægerforbundet og medunderskriver af henvendelsen til miljøminister Lea Wermelin (S).

I henvendelsen udtrykker de tre organisationer desuden et håb om, at styrket dialog mellem relevante styrelser, og større åbenhed om EU processer, fremover kan forhindre tilsvarende situationer.

"Vi vil nu indtrængende opfordre dig til snarest at tilvejebringe en afklaring af situationen, som indebærer udpegning af Smålandsfarvandet, som anført af DCE, som Natura 2000 område, så det nødvendige hensyn til fuglene nu kan udmøntes," slutter brevet, som - udover Claus Lind Christensen - er underskrevet af Maria Reumert Gjerding, præsident i DN og af Egon Østergaard, formand for DOF.