OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 01. oktober 2021

Vildtforvaltningsråd støtter initiativ om reservat

Smålandsfarvandet bliver forventeligt et fuglebeskyttelsesområde, men der bør også oprettes et natur- og vildtreservat. Det foreslår Danmarks Jægerforbund. Initiativet bakkes op af Vildtforvaltningsrådet.

Tekst: Torsten Lind Søndergaard
Foto: Christian Lang Jensen

Artiklen er opdateret den 5. oktober 2021.

På det seneste møde i Vildtforvaltningsrådet havde Danmarks Jægerforbund følgende punkt på dagsordenen: Beskyttelse af havfugle på Omø Stålgrunde.

Baggrunden for forslaget er, at havnaturen i Danmark er under pres, og derfor rejser jægerforbundet forslag om, at Vildtforvaltningsrådet indstiller, at der etableres et natur- og vildtreservat i Smålandsfarvandet med henblik på at sikre et unikt levested og vigtigt område for en række af de sårbare havfugle. Da det ikke er hver dag, at Danmarks Jægerforbund foreslår reservater og indskrænkninger af jagten, har spørgsmålet været grundig behandlet i organisationen, hvor det har mødt bred opbakning.

Et enigt Vildtforvaltningsråd bakkede også op om initiativet.

- Jeg er meget tilfreds med rådets opbakning til jægerforbundets initiativ. Nu arbejder vi videre med initiativet, og det vil sige, at vi skal drøfte et forslag nærmere i Vildtforvaltningsrådet. Det omfatter blandt andet en faglig udredning, såfremt det bliver endelige besluttet, at der skal oprettes et reservat i området, siger formand for jægerforbundet Claus Lind Christensen.

Han understreger, at der er mange interessenter, der skal inddrages i sådan en proces, og der er mange hensyn, der skal vejes op.

- Jeg yderst tilfreds med den måde vores udvalg i Danmarks Jægerforbund har diskuteret og forberedt denne sag, som på ingen måde er ukompliceret. Vores holdning er ikke desto mindre klar – levestederne og vildtets vilkår skal have 1. prioritet!