OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.

Jægerforbund foreslår reservat ved Omø Stålgrunde

Havområdet ved Omø Stålgrunde er så vitalt et levested for en lang række havfugle og dykænder, at området bør have status af natur- og vildtreservat. Det mener Danmarks Jægerforbund. Initiativet bakkes op af Vildtforvaltningsrådet.

Tekst: Torsten Lind Søndergaard
Foto: Christian Lang Jensen

(Opdateret 5. oktober 2021)

Smålandsfarvandet er ét af de vigtigste raste- og fourageringsområder i Nordeuropa, og derfor har regeringen udtrykt ønske om at udpege området til fuglebeskyttelsesområde. Alligevel mener Danmarks Jægerforbund, at særligt Omø Stålgrunde, som ligger cirka midt i Smålandsfarvandet, bør have en ekstra beskyttelse, da lige netop dette sted er det allermest centrale område for fuglene i hele Smålandsfarvandet.

- Det er enormt glædeligt, at EU og regeringen vil udpege Smålandsfarvandet til fuglebeskyttelsesområde, men i jægerforbundet mener vi ikke, at dette er nok. Bestanden af edderfugle har det svært, og derfor er det helt centralt, at området ved Omø Stålgrunde, udover at være et fuglebeskyttelsesområde, også bliver et natur- og vildtreservat, siger Christian Clausen, hovedbestyrelsesmedlem i Danmarks Jægerforbund og formand for trækvildtudvalget.

For Christian Clausen og Danmarks Jægerforbund er beskyttelsen af et centralt levested vigtigere end muligheden for jagt.

At beskytte levesteder

- Biodiversitetskrisen er på mange måder lige så alvorlig som klimakrisen, og vi må ikke løse den ene krise på bekostning af den anden. Der er ingen tvivl om, at vi i jægerforbundet kommer til at arbejde endnu hårdere fremover for at beskytte de vigtige levesteder, som er hele fundamentet for, at vi jægere overhovedet har noget at gå på jagt efter. Derfor er det heller ikke nogen svær beslutning for os at foreslå et natur- og vildtreservatområde lige netop ved Omø Stålgrunde, siger Christian Clausen.

En anden forstyrrelse foruden jagten, som der ganske givet heller ikke skal være på Omø Stålgrunde, er en vindmøllepark, som vil have en voldsom forstyrrende effekt på områdets fugle. Danmarks Jægerforbunds repræsentantskab har netop vedtaget en ny strategi med titlen ”God jagt i generationer”. Kernen i denne strategi er, at jægerne aktivt bidrager til øget biodiversitet og flere naturområder. For hvis ikke vi har en sund natur, så mistrives vildtet. Og når vildtet mistrives, så gør jægerne det også.

- Det er sunde og naturlige vildtbestande, der er fremtiden for dansk jagt, så derfor er det helt naturligt for os at arbejde for mere og bedre natur r i Danmark. Og i dette tilfælde er det altså et natur- og vildtreservat på Omø Stålgrunde, siger Christian Clausen.

Lang proces forude

På det seneste møde i Vildtforvaltningsrådet blev jægerforbundets ønske om et reservat drøftet blandt rådets medlemmer, og her var der opbakning til initiativet. Derfor blev det besluttet, at Danmarks Jægerforbund arbejder videre med ideen. – Et reservat er ikke noget, man bare lige etablerer. Der ligger et grundigt forarbejde bag, der omfatter hele fuglebeskyttelsesområdet, men nu går vi i gang, understreger Christian Clausen.

Vildtforvaltningsrådet bakker op

Vildtforvaltningsrådet bakker op om Danmarks Jægerforbunds initiativ med at oprette et natur- og vildtreservat i fuglebeskyttelsesområdet ved Omø Stålgrunde. Baggrunden for forslaget er, at havnaturen i Danmark er under pres. Da det ikke er hver dag, Danmarks Jægerforbund foreslår reservater og indskrænkninger af jagten, har spørgsmålet været grundig behandlet i organisationen, hvor det har mødt bred opbakning.

Et Enigt Vildtforvaltningsråd bakkede også op om initiativet:

- Jeg er meget tilfreds med rådets opbakning til jægerforbundets indstilling. Nu skal vi drøfte det nærmere. Det omfatter blandt andet en faglig udredning, såfremt det bliver endelig besluttet, at der skal oprettes et reservat, siger formand for jægerforbundet Claus Lind Christensen.

Han understreger, at der er mange interessenter, der skal inddrages i sådan en proces, og der er mange hensyn, der skal vejes op mod hinanden: – Jeg yderst tilfreds med den måde, vores udvalg i Danmarks Jægerforbund har diskuteret og forberedt denne sag, som på ingen måde er ukompliceret. Vores holdning er ikke desto mindre klar – levestederne og vildtets vilkår skal have førsteprioritet.