OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 25. oktober 2021

Trofæopmåling i jagtforeninger

Jagtforeninger har mulighed for at booke trofæopmåling lokalt i jagtforeninger hos en af de trofæopmålere, som måler trofæer op i regi af Danmarks Jægerforbund og Nordisk Safari Klub.

Mens det tidligere var en medarbejder ved Danmarks Jægerforbund, der stod for opmålingerne under forårs- og efterårsturneer rundt om i landet, har jægerforbundet nu indgået en samarbejdsaftale med Nordisk Safari Klub (NSK). Det betyder, at NSK fremover vil forestå trofæopmålingen.

Alle danske arter, der måles op, får et diplom med DJ-logo, mens alle udenlandske arter, der måles op, får et Nordisk Safariklub-logo. Der er pt. 5 trofæopmåler fordelt over landet. Kun bukketrofæer målt i regi af DJ/NSK kan indgå i bukke toptien i Jæger.

Din jagtforening kan altså vælge at bede en opmåler komme ud til jer. Alternativt kan du benytte dig af de opmålingssteder, datoer og tidspunkter, som er oplistet her:

Da Danmarks Jægerforbund via sit medlemskab af det Internationale Jagtråd (Conseil International de la Chasse - CIC) måler efter CIC's regler, kan man, uanset hvor i verden et trofæ er nedlagt, altid sammenligne opmålingsdata. CIC blev grundlagt allerede i 1930, og en af de opgaver, som CIC dengang blev pålagt, var at forfatte ensartede formler til brug ved trofæopmåling. Disse skulle være bindende for alle medlemslande af organisationen. Disse formler trådte i kraft for mere end 80 år siden og er stadig, med små rettelser, gældende den dag i dag.