Offentliggjort den: 25. oktober 2021

Trofæopmåling i jagtforeninger

Jagtforeninger har mulighed for at booke trofæopmåling lokalt i jagtforeninger hos en af de trofæopmålere, som måler trofæer op i regi af Danmarks Jægerforbund og Nordisk Safari Klub.

Mens det tidligere var en medarbejder ved Danmarks Jægerforbund, der stod for opmålingerne under forårs- og efterårsturneer rundt om i landet, har jægerforbundet nu indgået en samarbejdsaftale med Nordisk Safari Klub (NSK). Det betyder, at NSK fremover vil forestå trofæopmålingen.

Alle danske arter, der måles op, får et diplom med DJ-logo, mens alle udenlandske arter, der måles op, får et Nordisk Safariklub-logo. Der er pt. 5 trofæopmåler fordelt over landet. Kun bukketrofæer målt i regi af DJ/NSK kan indgå i bukke toptien i Jæger.

Din jagtforening kan altså vælge at bede en opmåler komme ud til jer. Alternativt kan du benytte dig af de opmålingssteder, datoer og tidspunkter, som er oplistet her:

Da Danmarks Jægerforbund via sit medlemskab af det Internationale Jagtråd (Conseil International de la Chasse - CIC) måler efter CIC's regler, kan man, uanset hvor i verden et trofæ er nedlagt, altid sammenligne opmålingsdata. CIC blev grundlagt allerede i 1930, og en af de opgaver, som CIC dengang blev pålagt, var at forfatte ensartede formler til brug ved trofæopmåling. Disse skulle være bindende for alle medlemslande af organisationen. Disse formler trådte i kraft for mere end 80 år siden og er stadig, med små rettelser, gældende den dag i dag.