Trofæopmåling

Mange spørger sig selv om, hvad man skal med trofæopmåling. Og lige så mange bruger trofæopmålingen på forskellig vis. Den almindelige danske jæger bruger typisk trofæopmålingen til at få sig et sammenligningsgrundlag for de trofæer, der allerede hænger på væggen derhjemme. Andre bruger trofæopmålingen til at følge en bestands udvikling igennem en længere årrække.

Da Danmarks Jægerforbund via sit medlemskab af det Internationale Jagtråd (Conseil International de la Chasse - CIC) måler efter CIC's regler, kan man, uanset hvor i verden et trofæ er nedlagt, altid sammenligne opmålingsdata. CIC blev grundlagt allerede i 1930, og en af de opgaver, som CIC dengang blev pålagt, var at forfatte ensartede formler til brug ved trofæopmåling. Disse skulle være bindende for alle medlemslande af organisationen. Disse formler trådte i kraft for mere end 80 år siden og er stadig, med små rettelser, gældende den dag i dag.

Vigtig at vi bruger trofæopmålere fra DJ og NSK
Når en jagtforening benytter en trofæopmåler, som er tilknyttet DJ eller NSK, høstes vigtige data til brug ved f.eks. jagttidsforhandlingerne.
Som mange ved, indgik Danmarks Jægerforbund og Nordisk Safari Klub (NSK) sidste år en samarbejdsaftale, som skal sikre lokal og ensartet opmåling af danske jægeres trofæer. Mange jægere sætter stor pris på at benytte sig af tilbuddet om at få opmålt deres trofæer. Nogle bruger opmålingen til at sammenligne det seneste trofæ med de trofæer, der måske allerede hænger på væggen, mens andre bruger tallene til at følge en bestands udvikling igennem en længere årrække.

Men opmålingerne har også yderligere værdi end som så. Opmålinger, foretaget i regi af jægerforbundet eller NSK, indgår nemlig som vigtige data i jægerforbundets kontinuerlige arbejde i forhold til arter, jagttider, mv. Data, som vil gå tabt, hvis en jagtforening vælger at benytte en ekstern opmåler, som ikke er knyttet til jægerforbundet eller NSK.

Da Danmarks Jægerforbund via sit medlemskab af Det Internationale Jagtråd (Conseil International de la Chasse - CIC) måler efter CIC's regler, kan man, uanset hvor i verden et trofæ er nedlagt, altid sammenligne opmålingsdata.

 • Kontaktinfo på vores trofæopmålere - se nedenfor 

Se nedenstående opmålingssteder, datoer og tidspunkter:

 Vedr. tilmelding - se mere under det enkelte arrangement og kontaktoplysninger.

 • Jylland

  Kontakt én af vores freelance trofæopmålere, hvis I vil arrangere et trofæopmålings-arrangement i jeres jagtforening.

  Master Measurer Rasmus Andersen
  Kongsdalparken 22, 9550 Mariager

  • Mandag til torsdag 17.00 - 22.00 og fredag 17.00 - 20.00
   Der måles kun ved forud gået aftale.
   Tilmelding skal ske ved henvendelse på enten tlf.: 40814566 eller pr. e-mail: schweisshund@outlook.dk

  Hubertuskonservering:
  Knudevejen 34, 6600 Vejen.

  • Åben for opmåling på værkstedet, Hubertus Konservering, Knudevejen 34, 6600 Vejen fra mandag til torsdag 08.00-16.00 og fredag fra 08.00-14.30 året rundt. Tilmelding til Morten på tlf. 50514997 eller pr. e-mail: hubertuskonservering@gmail.com.

  Hos Trofae.dk
  https://www.trofae.dk/

  Trehøjevej 12, 7200 Grindsted v. Lars Bjerregaard Nielsen
  Tilmelding kan ske pr. e-mail til lars@trofae.dk
  Opmålinger hver uge efter aftale.
  Tlf.: 20320622 (læg evt. en besked eller send en sms)

   


   

 • Fyn

  Kontakt én af vores freelance trofæopmålere, hvis I vil arrangere et trofæopmålings-arrangement i jeres jagtforening.

   

   

 • Sjælland

  Jagt Vildt og Våben Messen
  Milnersvej 39, 3400 Hillerød 
  v. Master measurer Rasmus Andersen

  • Torsdag den 23. marts kl. 14-21
  • Fredag den 24. marts kl. 10-18
  • Lørdag den 25. marts kl. 10-16


  Kontakt én af vores freelance trofæopmålere, hvis I vil arrangere et trofæopmålings-arrangement i jeres jagtforening.
   

 • Bornholm

  Kontakt én af vores freelance trofæopmålere, hvis I vil arrangere et trofæopmålings-arrangement i jeres jagtforening.
   

   

Ofte stillede spørgsmål om trofæopmåling

 • Hvor finder jeg opmålingssteder og tider?

  Her på siden opdateres datoerne løbende.

 • Laves der et DJ diplom og medalje?

  Alle danske arter, der opmåles får et Danmarks Jægerforbund diplom med logo på. Opnår trofæet medalje er der på medaljens ene side logo og på den anden side angivelse af resultatet af opmålingen.

 • Er der rabat på bedømmelse for medlemmer?

  Prisen pr. opmåling er 250,- (for ikke-medlemmer) og 200,- (for medlemmer)
  Prisen dækker de variable omkostninger. De faste omkostninger dækkes af DJ og NSK.

  Vi gør opmærksom på, at rabatten KUN kan opnås ved fremvisning af medlemskort eller oplysning af medlems nr.
  Medlems nr. er IKKE registreret på dit jagttegn!

 • Hvilke opmålinger kan komme med i årets bukke top ti i Jæger?

  Danmarks Jægerforbund laver årligt en top ti bukke, der publiceres i medlemsbladet Jæger i maj måned.

  Det er kun trofæer opmålt af DJ/NSK-trofæopmålere, der kan komme på listen.

 • Kan der opmåles privat hos opmålere?

  Ja - se kontaktoplysninger på denne side over de trofæopmålere, der opmåler for Danmarks Jægerforbund og Nordisk Safari Klub.

 • Hvordan arrangerer jeg en trofæopmåling i jagtforeningen?

  Du kan kontakte en af de trofæopmålere som Danmarks Jægerforbund samarbejder med.

  Sammen med trofæopmåleren, kan du eksempelvis lave et trofæopmålingsarrangement lokalt i jagtforeningen.

  Husk, at kun trofæer opmålt a DJ/NSK-trofæopmålere, kan komme på bukke top ti listen i medlemsbladet Jæger i maj måned.

 • Hvor hurtigt efter jagten kan jeg få opmålt mit trofæ?

  Alle trofæer skal være nedlagt mindst 1 måned før opmålingstidspunktet. Det skal endvidere bemærkes, at trofæer af de arter, hvor vægten indgår i opmålingen, ikke må være hoved/skuldermonteret, pålimet pladen, eller med pålimede fremmedlegemer i kraniet.

 • Kan jeg sende mit trofæ ind til opmåling?

  Trofæer der ønskes opmålt kan indsendes eller indleveres til Danmarks Jægerforbund.

  Det gør du på følgende måde:
  Med trofæet skal der være vedlagt følgende oplysninger:
  Navn, adresse og tlf. nummer på trofæets ejer.
  Land, kommune og evt. stednavn på, hvor dyret er nedlagt, samt dato på hvornår dyret er nedlagt.

  Alle trofæer skal være nedlagt mindst 1 måned før opmålingstidspunktet. 

  • Forsendelsen sker på eget ansvar. Pak derfor trofæet forsvarligt ind, evt. i postvæsenets egne solide papkasser foret med "skumchips", og afsend det som værdi- eller forsigtigpakke til: 

  Danmarks Jægerforbund
  Trofæopmåling
  Molsvej 34
  8410 Rønde 

  Dit trofæ er forsikret af Danmarks Jægerforbunds forsikring, så længe det er i vores varetægt, og indtil vi afleverer det til postvæsenet igen.

  Efter endt opmåling sørger Danmarks Jægerforbund for at returnere dit trofæ. Vi returnerer trofæet inden for tre uger i den emballage, du fremsendte trofæet i.

  Det kan oplyses, at vi sender trofæet retur som værdipakke til en værdi af kr. 3.000,-.

   

Herunder finder du kontaktoplysninger på DJ-freelance trofæopmålere.
Har du spørgsmål til datoer/tidspunkter, så kontakt en af nedenstående opmålere.

Trofæopmåler:

Lars Bjerregaard Nielsen

Tlf.: 20320622

lars@trofae.dk

Trofæopmåler:

Rasmus Rousing Andersen

Tlf.: 40814566

schweisshund@outlook.dk

Trofæopmåler:

Morten Terp Nielsen

Knudevejen 34, 6600 Vejen

Tlf.: 50514997

hubertuskonservering@gmail.com
 

- Morten måler op ved henvendelse, men kun på adressen i Vejen.

 

TOP 10

Se oversigtsskema for top-10 bukkene i 2022 her