OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 22. april 2021

Tre nye naturnationalparker på vej til danskerne

Bornholm, Vestjylland og Nordjylland. Det er de geografiske placeringer for de tre netop udpegede naturnationalparker i Danmark. Nu mangler der at blive udpeget yderligere 10 parker, før målet om i alt 15 er nået. DJ står klar til at deltage i de lokale drøftelser.

Tekst: Jacob Munkholm Jensen

Regeringen har afsat 888 millioner kr. i perioden 2021-2024 til bl.a. etablering af 13 naturnationalparker, foruden de to ved Fussingø ved Randers og i Gribskov i Nordsjælland, der allerede er i støbeskeen. Nu er yderligere tre områder udpeget, og helt konkret drejer det sig om drejer sig om Almindingen på Bornholm, Stråsø mellem Herning og Holstebro og Tranum ved Jammerbugt. Det skriver Miljøministeriet i dag i en pressemeddelelse.

- Naturen har brug for mere plads. Tusindvis af dyre- og plantearter er i fare for helt at uddø herhjemme. Her er nye naturnationalparker en del af svaret på at vende tilbagegangen. I naturnationalparkerne får vi en vildere natur, og danskerne får mere spændende naturoplevelser. Vi har afsat 888 millioner kroner på årets finanslov til at give naturen det historiske løft, der er brug for, siger miljøminister Lea Wermelin.

Ved udpegningen af de resterende op til 10 naturnationalparker lægger regeringen og aftalepartierne bag Natur- og Biodiversitetspakken op til en inddragende proces med borgere, interessenter og eksperter om placeringen af de næste mange naturnationalparker. Blandt andet med en konference senere på foråret, hvor der bliver rig mulighed for at melde konkrete forslag og ideer ind. I forbindelse med den lokale inddragelse i Almindingen på Bornholm, Stråsø mellem Herning og Holstebro og Tranum ved Jammerbugt, har Danmarks Jægerforbund stærke lokale kræfter, som er klar til at blive inddraget:

- Vi går nu ind i det konkrete arbejde, og vores folk, som har tilknytning til de udpegede områder, står klar til at deltage i de drøftelser, der skal være lokalt, siger formand for Danmarks Jægerforbund, Claus Lind Christensen.

Han understreger, at jægerforbundet endnu ikke er bekendt med yderligere detaljer i forbindelse med udpegningen af de tre områder, og at vi vender tilbage med yderligere nyt, så snart vi ved mere. Danmarks Jægerforbund støtter regeringens planer om at etablere naturnationalparker i Danmark. Årsagen er, at naturen behøver mere plads til naturlige processer, og jægerforbundet støtter derfor en klar strategi, der styrker biodiversiteten i Danmark, Europa og globalt.