OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 18. oktober 2021

Temaaftener om de invasive rovpattedyr

Hvor står vi med mårhunden, er vaskebjørnen på vej og er minken uddød? – kom til temaaften om de invasive rovpattedyr.

Danmarks Jægerforbund afholder fem temaaftener i samarbejde med Miljøstyrelsen. Møderne vil informere bredt om status, muligheder og indsatser, lige som der vil være mulighed for at stille spørgsmål og udveksle erfaringer.

Emnerne vil bl.a. være:

  • Status for de tre arter i Danmark, politisk og forvaltningsmæssigt
  • Gældende/nye regler som er relevante for jagt og regulering
  • Erfaringer med GPS-mårhunde og fortsat indsats på Fyn
  • Vigtige indsatser de kommende måneder – den praktiske side
  • På aftenen har du god mulighed for at møde ligesindede til en snak om muligheder, udfordringer og hverdagen på terrænet

Vi afholder temaaften i Brønderslev den 22/11, Ringkøbing 23/11, Ejby 24/11, Rødekro den 29/11 og på Kalø den 30/11. Der er gratis adgang for alle interesserede.