Offentliggjort den: 18. oktober 2021

Temaaftener om de invasive rovpattedyr

Hvor står vi med mårhunden, er vaskebjørnen på vej og er minken uddød? – kom til temaaften om de invasive rovpattedyr.

Danmarks Jægerforbund afholder fem temaaftener i samarbejde med Miljøstyrelsen. Møderne vil informere bredt om status, muligheder og indsatser, lige som der vil være mulighed for at stille spørgsmål og udveksle erfaringer.

Emnerne vil bl.a. være:

  • Status for de tre arter i Danmark, politisk og forvaltningsmæssigt
  • Gældende/nye regler som er relevante for jagt og regulering
  • Erfaringer med GPS-mårhunde og fortsat indsats på Fyn
  • Vigtige indsatser de kommende måneder – den praktiske side
  • På aftenen har du god mulighed for at møde ligesindede til en snak om muligheder, udfordringer og hverdagen på terrænet

Vi afholder temaaften i Brønderslev den 22/11, Ringkøbing 23/11, Ejby 24/11, Rødekro den 29/11 og på Kalø den 30/11. Der er gratis adgang for alle interesserede.