OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 17. september 2021

Svensk politi: ”Dansk lov gælder ikke i Sverige”

Direkte adspurgt forlanger svensk politi separat tilladelse til lyddæmper, hvis man som dansk jæger ønsker at indføre den til Sverige. Punktum! DJ opfordrer PAC til at lade jægere ansøge dansk politi om særskilt tilladelse i ”særlige tilfælde.”

Tekst: Jacob Munkholm Jensen

Det beror ikke på en svensk misforståelse af dansk lovgivning, når danske jægere uden særskilt tilladelse til deres lyddæmpere nægtes at føre dem med over grænsen. Det var ellers den umiddelbare antagelse, da svensk politi i deres vejledning tidligere på sommeren lod forstå, at lyddæmpere ikke kræver tilladelse i Danmark. Heraf fremgik det bl.a. at:

”På grund af at Sverige kræver en licens til lyddæmpere, i modsætning til Norge, Finland og Danmark, skal du ansøge om tilladelse til at indføre selve lyddæmperen, når du kommer ind i Sverige.”

I Danmark kræver lyddæmpere stadig tilladelse, men tilladelsen er bare ikke længere separat. Den er derimod ”smeltet sammen med” våbentilladelsen til den jagtriffel, lyddæmperen skal monteres på. Sådan har det været siden 1. juli 2020. Denne omstændighed har dog gjort det temmelig vanskeligt for mange danske jægere, der har erhvervet deres dæmper efter 1. juli 2020 og som ønsker at tage dæmperen med på jagt i Sverige. Uden særskilt tilladelse skal man nemlig ansøge svensk politi om at indføre den midlertidigt – og denne proces tager let seks uger.

Ingen ændret praksis ved dansk-svensk grænse

Mange danske jægere tager regelmæssigt på jagt i Sverige, og for dem er den flere uger lange sagsbehandlingstid på tilladelse til midlertidig indførelse en decideret katastrofe. For rejser man til Sverige med sin lyddæmper oftere end hver sjette uge, er det reelt ikke muligt at få tilladelsen i tide. Derfor har flere henvendt sig til Politiets Administrative Center (PAC) og bedt om at få udstedt separate tilladelser til deres lyddæmpere. Men de er indtil videre blevet afvist med den begrundelse, at en dialog mellem svensk og dansk politi har medført ændret praksis ved den dansk-svenske grænse. Dette er imidlertid ikke korrekt.

Da et medlem af Danmarks Jægerforbunds kreds 7 for nylig henvendte sig direkte til svensk politi angående problematikken, fik han et meget klart svar:

”En lyddæmper betragtes som et våben i henhold til svensk våbenlovgivning. I Sverige betyder det, at en lyddæmper skal have en separat tilladelse for at ejes lovligt. Dansk lov gælder ikke i Sverige,” hed det i en mail fra det svenske politis våbenafdeling, Arlanda, i Stockholm.

”Særlige tilfælde” gør det muligt at udstede tilladelser

Da svensk politi nu har meldt klart og tydeligt ud at man ikke anerkender de danske regler for lyddæmper, har Danmarks Jægerforbund henvendt sig til PAC med en kraftig opfordring til at udstede separate tilladelser til danske jægere, der ofte går på jagt i Sverige.

Og det burde kunne lade sig gøre. I et afslag til en jæger, der ansøgte PAC om en separat tilladelse, skriver PAC nemlig følgende:

”Politiet kan i særlige tilfælde meddele tilladelse til lyddæmpere, som i forvejen besiddes på en anden våbentilladelse, jf. våbencirkulærets § 7, stk. 1, 2. pkt. Et særligt tilfælde kan eksempelvis være, hvis en jagttegnsindehaver er blevet mødt af et krav om våbentilladelse fra en udenlandsk myndighed. Det forhold, at en jagttegnsindehaver oplyser over for politiet, at den pågældende skal på jagtrejse, udgør dog ikke i sig selv et særligt tilfælde”.

Da de danske jægere netop mødes af et krav fra de svenske myndigheder om en særskilt tilladelse, opfordrer Danmarks Jægerforbund til, at jagt i netop Sverige anerkendes som et ”særligt tilfælde”.

Henvendelsen til PAC er endnu ikke blevet besvaret, men vi bringer nyt, så snart der er udvikling i sagen.