OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 12. august 2021

Få styr på lyddæmperen før bukkejagten i Sverige

Har du ingen fysisk særskilt tilladelse til din lyddæmper, og er du på vej på svensk bukkejagt? Så lad lyddæmperen blive hjemme, medmindre du for længst har ansøgt svensk politi om en indførselstilladelse. Svensk politi har nemlig misforstået de danske regler og tror, at danske jægere kan erhverve deres lyddæmper uden tilladelse, ligesom f.eks. norske og finske jægere. DJ har rykket Rigspolitiet for en afklaring siden juni.

Tekst: Jacob Munkholm Jensen

Står du og er klar til bukkejagten i Sverige, er det vigtigt at du har styr på tilladelsen til din lyddæmper. Svensk politi kræver nemlig at alle udenlandske jægere kan fremvise en fysisk særskilt våbentilladelse til hver enkelt lyddæmper, man ønsker at indføre i landet. Dette kan medføre problemer for danske jægere, der har anskaffet deres lyddæmper efter 1. juli 2020, hvor nye regler betød, at lyddæmper-tilladelsen ikke længere blev udstedt separat, men derimod fremgik af den enkelte jagtriffel-tilladelse.

I disse tilfælde er det nødvendigt at ansøge svensk politi om tilladelse til midlertidig indførelse af lyddæmperen. En procedure, der alt i alt kan vare helt op til et par måneder.

Svensk politi har misforstået danske regler

Det faktum, at lyddæmperen stadig kræver tilladelse i Danmark, og at den nu er ”smeltet sammen” med våbentilladelsen til riflen, har det svenske politi tilsyneladende overset. Ifølge deres vejledning fremgår det nemlig, at de er af den opfattelse, at lyddæmpere ikke kræver tilladelse i Danmark:

”På grund af at Sverige kræver en licens til lyddæmpere, i modsætning til Norge, Finland og Danmark, skal du ansøge om tilladelse til at indføre selve lyddæmperen, når du kommer ind i Sverige,” hedder det således i vejledningen, udstedt af svensk politi.

I samme skrivelse nævnes, at man skal ansøge og betale afgiften (320SEK) i så god tid som muligt før indrejsen til Sverige, og at man må forvente en sagsbehandlingstid på mindst seks uger, før tilladelsen kan udstedes. Så har man ikke en fysisk særskilt våbentilladelse til sin lyddæmper, og skal man f.eks. af sted i morgen eller om et par uger, kan man ikke nå at indhente den svenske indførselstilladelse.

Som nævnt, så har du ikke noget problem, hvis du besidder en fysisk særskilt våbentilladelse til din lyddæmper. Har du erhvervet dæmperen før 1. juli 2020, så har du sandsynligvis en sådan særskilt tilladelse. I så fald skal du blot følge de almindelige regler og deklarere lyddæmperen hos dansk toldvæsen før udrejse og ved svensk toldvæsen, Tullverket, før indrejse.

Rigspolitiet forundret over misforståelse

Siden juni har Danmarks Jægerforbund rykket Rigspolitiet for en skriftlig tilbagemelding vedr. de præcise regler for indføring af lyddæmpere til Sverige. Den svenske bukkejagt står for døren, og op imod 15-20.000 danske jægere står på spring. Derfor har det længe været en prioritet at få afklaret spørgsmålet.

Tilbagemeldingen kom dog først den 9. august, hvori man udtrykker sin forundring over den svenske misforståelse. Man havde ellers været af den opfattelse, at alt var i orden.

- Vi kan konstatere, at vores svenske kolleger har en anden opfattelse af de danske regler på området. Vi er derfor i dialog med svensk politi og forventer, at problemerne er løst snarest muligt, siger Morten Kring Dahl, sektionsleder ved Nationalt Kriminalteknisk Center i Rigspolitiet.

EU-våbenpasset kan være et lys i mørket

På grund af en fortolkning af EU-våbendirektivet er det så vidt ikke muligt at få indskrevet lyddæmperen i sit våbenpas. Dette ville ellers have elimineret det verserende problem én gang for alle, så diverse ansøgninger om tilladelser og deklarationer ved grænsen kunne undgås. Danmarks Jægerforbund har – i samarbejde med FACE – længe været af den opfattelse, at fortolkningen af våbendirektivet faktisk er forkert, og at reglerne slet ikke er til hinder for denne praksis.

- De danske myndigheder har nu givet os en delvis indrømmelse af, at det måske godt kan lade sig gøre at indskrive lyddæmperen i EU-våbenpasset alligevel. Det håber vi selvfølgelig at vi kommer igennem med, siger Nicholai Vigger Knudsen, våbenkonsulent i Danmarks Jægerforbund.

Men indtil da må vi fortsat forholde os til virkeligheden, som den ser ud lige nu: Har du ingen fysisk særskilt tilladelse til din lyddæmper, og er du på vej på svensk bukkejagt? Så lad lyddæmperen blive hjemme, medmindre du for længst har ansøgt svensk politi om en importtilladelse.

- Og hvis du er i den situation, at du er nødt til at lade lyddæmperen blive hjemme, så husk at tage en tur forbi skydebanen en ekstra gang før afrejsen, så riflen kan blive ordentligt indskudt. Træfpunktet kan jo ændre sig en del uden dæmper, formaner Nicholai Vigger Knudsen.

Lyddæmper sidestilles med våben

I modsætning til Danmark, så sidestiller svensk lovgivning lyddæmperen med et skydevåben, hvorimod den herhjemme sidestilles med et aftageligt magasin. Det svenske retsudvalg har i den forbindelse foreslået Sveriges regering en lovændring med inspiration i den danske model. Vedtages denne, kan vi fremover vente en noget lettere procedure, når vi skal på riffeljagt i Sverige.

Procedure for ansøgning om midlertidig indførelse af lyddæmper:

  • I ansøgningen skal du angive våbenoplysningerne på både lyddæmperen og det våben, du har til hensigt at bruge lyddæmperen på. Et ansøgningsskema, der skal udfyldes elektronisk, findes på det svenske politis hjemmeside
  • En elektronisk udfyldt invitation på formularen "Invitation til jagt"
  • Hvis du er ejer af jord med jagtrettigheder i Sverige, har det svenske politi brug for en kopi af dit skøde eller andet dokument, der bekræfter dit ejerskab og dine jagtrettigheder i Sverige
  • En scannet kopi af dit europæiske våbenpas eller dit hjemlands våbentilladelse
  • Send disse tre dokumenter via e-mail til: weapon-arlanda.stockholm@polisen.se (Skriv altid dit for- og efternavn i sagsfeltet)