OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 06. april 2021

"Støj" og misinformation vedr. buefusion

En række fejlagtige informationer, som beror på misforståelser, har over den seneste tid floreret på sociale medier i forb.m. arbejdet frem imod en fusion mellem FADB og DJ. Formand for bueudvalget i DJ, Carl Johan Mikkelsen, forklarer.

Tekst: Jacob Munkholm Jensen
Foto: Jørgen Haller

- På de sociale medier har der i forbindelse med den påtænkte fusion mellem Foreningen Af Danske Buejægere (FADB) og Danmarks Jægerforbund (DJ) været lidt "støj" og fejlagtige informationer, som beror på misforståelser. Ja der har endda været eksempler på, at personer, som slet ikke er buejægere, har syntes, at de skulle blande sig og lufte deres holdninger, lyder det fra Carl Johan Mikkelsen, formand for jægerforbundets bueudvalg og medlem af den arbejdsgruppe, der er nedsat i forbindelse med arbejdet frem imod en evt. fusion.

Han fortsætter:

- Vi i fusions-arbejdsgruppen vil derfor opfordre til, at man finder oplysninger og fakta på vore respektive hjemmesider, hvor vi også vil informere om arbejdet med fusionen, efterhånden som det skrider frem. Man er naturligvis stadig velkommen til at rette henvendelse til formændene for henholdsvis Bueudvalget i DJ eller FADB, hvis man måtte have spørgsmål. I øvrigt har vi i arbejdsgruppen stor forståelse for, at en fusion kan vække stærke følelser hos tidligere tillidspersoner og ildsjæle i FADB. Der må dog ikke herske tvivl om, at vi i arbejdsgruppen, hvor vi i øvrigt alle er medlem af både DJ og FADB, vil det bedste for buejagten og buejægerne i Danmark. Her er vi overbeviste om, at vi alle står stærkest, når vi står sammen, og det fortjener buejægerne og jagten i Danmark.